1ο Γραφείο

1ο Γραφείο

ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

150 150 Chief Editor

1.    Koινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.400_16_566904_Σ.3687_02 ΜΑΙ 2018_ΓΕΣ_Β1_7α, το οποίο αφορά στην ορθή και ομοιόμορφη αναγραφή του αριθμού μητρώου του κάθε στελέχους με βάση το βαθμό και την προέλευση και…

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2, υποδείγματα Βιβλίου Αιτήσεων και Αναφορών, Ημερήσιας Κατάστασης Αναφοράς Υπομονάδας, καθώς και αποσπάσματα του ΣΚ 20-2 που αφορούν την ΗΚΑΛ/ΗΚΑΙ.  Στο βιβλίο εργασίας με τίτλο “πίσω όψη” υπάρχουν ορισμένες…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2/2017, με το Παράρτημα “Α της ΠαΔ 4-49/2019/ΓΕΣ/Β1/4γ – “Περί Χειρισμού Στρατιωτικού Προσωπικού” και το Παράρτημα “Β” της ΒαΔ 4-15/2018/ΔΙΠΡΟ/ΤΜΠ, προβλέπεται η λήψη συνέντευξης από τους Δκτες όλων των κλιμακίων και τήρηση των…

ΕΤΗΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΥΕ) ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

150 150 Chief Editor

  Σύμφωνα με την ΠαΔ 7- 1/2009/ΓΕΣ/ΔΥΓ. Η εξέταση πραγματοποιείται αρχικά στην κατάταξη του στελέχους στον Στρατό Ξηράς και στη συνέχεια κάθε δύο (2)έτη μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους γίνεται κάθε χρόνο [εκτός της ακτινογραφίας θώρακος που εξακολουθεί να πραγματοποιείται κάθε δύο (2) έτη].   Υπόχρεοι για την περιοδική εξέταση είναι οι Μόνιμοι Αξιωματικοί, οι Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ.   Επισημαίνεται ότι από τον Ιανουάριο 2016 έχει προστεθεί στην περιοδική υγειονομική εξέταση η Ψυχολογική – Ψυχιατρική εκτίμηση, η οποία θα πραγματοποιείται στα ΕΙ Ψυχιατρικής  με τη συμπλήρωση του ανάλογου ερωτηματολογίου. Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί  τα εξής:   1.   Οδηγίες για την ΕΥΕ σύμφωνα με το Παράρτημα…

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με το Παράρτημα “ΣΤ¨” της ΕΠ. ΠαΔ 4-49_2019_ΓΕΣ_Β1 (ΔΙΠΡΟ)  – ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, προβλέπεται ο μηνιαίος και ο τριμηνιαίος έλεγχος υπηρεσιών για όλο το προσωπικό της Μονάδας (Μόνιμο και κληρωτοί οπλίτες), οι οποίοι πρέπει…

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (Δ.Ε.Υ.Χ.Α)

150 150 Chief Editor

Για την οικονομική αποζημίωση λόγω μετακίνησης μας εκτός Φρουράς απαιτείται  η προσκόμιση επίσημης βεβαίωσης υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης.   Με την χρήση του παρακάτω Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών…

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

150 150 Chief Editor

  Σο ΓΕΣ έχει συγκροτηθεί Γραφείο Ισότητας των Φύλων, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού. Ο σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας, είναι η επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση όλων ανεξαιρέτως των δομών του ΣΞ, για…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ του 2016 περί των αδειών, προβλέπεται ο ετήσιος προγραμματισμός αδειών για όλο το προσωπικό. Μιας και αλλάζουμε έτος σε λίγες ημέρες και θα πρέπει να προγραμματιστούν οι άδειες…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

150 150 Chief Editor

  Στους παρακάτω συνδέσμους και στον πίνακα έχουν μεταμορφωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν τις τοποθετήσεις, αποσπάσεις και συνυπηρετήσεις στρατιωτικού προσωπικού.    Επίσης,επειδή συνήθως υπάρχει σύγχυση των εννοιών  Διάθεση, Απόσπαση και Αμοιβαία Μετάθεση σας…

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα ατομικού φύλλου πορείας, σύμφωνα με τον ΣΚ 20-1 και την “ΠαΔ 5-5/2004/ΓΕΣ/1ο ΕΓ  – ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.”.    Το υπόδειγμα έχει ήδη τα αυτόματα πεδία για τη συγχώνευση…

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.