Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Διαθέσεις – Συνυπηρετήσεις

Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Διαθέσεις – Συνυπηρετήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με την ΕΠ ΠαΔ 4-3/2023/ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ και την ΥΑ ΦΕΚ τ. Β΄5700/08 Δεκ 21, η κοινοποίηση των αναλυτικών καρτέλων μορίων (ανά βαθμό, προέλευση) μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΓΕΣ, αρχίζει την 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους.…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3883_2010 (ΦΕΚ Α΄ 167_24-9-10) όλα τα στελέχη των ΕΔ υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο για λόγους οποιασδήποτε μεταβολής των παρακάτω στοιχείων (παράγραφος…

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

150 150 Chief Editor

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει μεταφορτωθεί η νέα Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις…

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)

150 150 Chief Editor

α. Ν. 4336/2015β. ΠΔ 200/1993γ. ΠαΔ 1-12/2016/ΓΕΣ/ΔΙΠΑδ. ΠαΔ 7-10/2016/ΓΕΣ/ΔΥΓε. ΠαΔ 0-5/2017/ΓΕΣ/Δ1 στ. Φ.845/16/545773/Σ.38/21 Φεβ 19/ΓΕΣ/ Β2 Τα στελέχη που τοποθετούνται σε θέσεις του εξωτερικού δύνανται να αιτηθούν τη μετάκληση των μελών της οικογένειάς τους στη…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ

150 150 Chief Editor

KOINOΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΗΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗTΑ WAF 051254 ΜΑΡ 20/ΓΕΣ/ΔΒΚ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤAΘΕΣΕΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΞΚΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ 28 ΦΕΒ 20 ΠΑΡΗΛΘΕ Η ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020

150 150 Chief Editor

Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα : Φ.411.5_10_1433468_Σ.27_11 ΦΕΒ 2020_ΓΕΣ_ΔΒ΄Κ_ΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, το οποίο αφορά στην τροποποίηση του τόπου προτίμησης των στελεχών κατά διαδικασία Δηλώσεων Τόπων – Δήμων Προτίμησης Στελεχών, σύμφωνα με…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

150 150 Chief Editor

  Στους παρακάτω συνδέσμους και στον πίνακα έχουν μεταμορφωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν τις τοποθετήσεις, αποσπάσεις και συνυπηρετήσεις στρατιωτικού προσωπικού.    Επίσης,επειδή συνήθως υπάρχει σύγχυση των εννοιών  Διάθεση, Απόσπαση και Αμοιβαία Μετάθεση σας…

ΠαΔ 4-3/2019 – ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΚΩΝ – ΑΝΘΣΤΩΝ – ΥΠΞΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

   Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες σήμερα η αναθεωρημένη “ΠαΔ 4-3/2019 – ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΚΩΝ – ΑΝΘΣΤΩΝ – ΥΠΞΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΜΘ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΟΠ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” , με ημερομηνία εφαρμογής από λήψεως.   …

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.