ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

150 150 Chief Editor

 

Σο ΓΕΣ έχει συγκροτηθεί Γραφείο Ισότητας των Φύλων, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού. Ο σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας, είναι η επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση όλων ανεξαιρέτως των δομών του ΣΞ, για τη διαφύλαξη της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της Ισότητας των Φύλων με τρόπο ώστε να μη διακινδυνεύεται ή απειλείται η επιχειρησιακή ικανότητα – ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των δυνάμεων του Στρατού Ξηράς.Αποστολή του Γραφείου είναι : Να επιτηρεί την ορθή εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα συσχετισμών των Στελεχών μεταξύ τους και με την Υπηρεσία, να παρακολουθεί την ενσωμάτωση και διάχυση της οπτικής του, Φύλου (gender) σε όλες τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα μέτρα των φορέων του Στρατού Ξηράς, τόσο κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού της εκπαίδευσης όσο και σεεπίπεδο στελέχωσης και διεξαγωγής επιχειρήσεων. Σχετικά έγγραφα : Φ.400_32_906591_Σ.146_30 Μαϊ 08_ΓΕΣ_ΔΜΠ_5 και Φ.400_4_905626_Σ.21_16 Ιαν 08_ΓΕΣ_ΔΜΠ_5 (ΓΔ). 
Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταμορφωθεί σχετικά έγγραφα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων. Όποιος δεν έχει κάποιο από τα σχετικά έγγραφα μπορεί να επικοινωνήσει και να του το αποστείλουμε μέσω ΣΔΕΠ. 
 
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.