ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2, υποδείγματα Βιβλίου Αιτήσεων και Αναφορών, Ημερήσιας Κατάστασης Αναφοράς Υπομονάδας, καθώς και αποσπάσματα του ΣΚ 20-2 που αφορούν την ΗΚΑΛ/ΗΚΑΙ. 

Στο βιβλίο εργασίας με τίτλο “πίσω όψη” υπάρχουν ορισμένες οδηγίες και παραδείγματα σύνταξης της ΗΚΑΙ. Ότι αναγράφεται στην ΗΚΑΙ , αναγράφεται και στην Ημερήσια Διαταγή.

Το υπόδειγμα του Βιβλίου Αιτήσεων και Αναφορών είναι ήδη σελιδομετρημένο (150 σελίδες).  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚ 20-2. (Πηγή ΣΚ 20-2/2017 : https://www.scribd.com/document/352133720/%CE%A3%CE%9A-20-2-2017-1, Ημερομηνία Προσπέλασης: 13 Δεκ 19)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.