1ο Γραφείο

1ο Γραφείο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Η σχετική βιβλιογραφία που αναφέρεται στις πειθαρχικές ποινές είναι η παρακάτω: α. ΣΚ 20-1/2003 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό» ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Ο” – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣβ. ΕΠ ΠαΔ 9-8»/2001/ΓΕΣ/1 ο ΕΓ «Δικαστικές – Διοικητικές Πράξεις»…

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις καθορίστηκε η διαδικασία κυκλοφορίας όλων των πολιτών και συγκεκριμένα καθορίστηκαν τα παρακάτω: Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο επιτρέπονται μόνο για…

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΕ

150 150 Chief Editor

Κοινοιποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα ΕΠ Φ.290/24/556569/Σ.1021/13 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β2/1β, το οποίο αφορά στην συμμετοχή προσωπικού σε ΕΥΕ. Στο παρακάτω σύνδεσμο έχει μεταφορτωθεί υπόδειγμα αναφοράς δήλωσης συμμετοχής. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΕ…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ

150 150 Chief Editor

KOINOΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΗΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗTΑ WAF 051254 ΜΑΡ 20/ΓΕΣ/ΔΒΚ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤAΘΕΣΕΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΞΚΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ 28 ΦΕΒ 20 ΠΑΡΗΛΘΕ Η ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ)

150 150 Chief Editor

α. Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α΄165) https://link.armylib.gr/39 β. Γνωμοδότηση 318/28 Ιουν 06/ΝΣΚ/Γ΄ Τμήμα https://link.armylib.gr/3a γ. Π.Δ.169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210) https://link.armylib.gr/3b δ. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) https://link.armylib.gr/36 ε. Φ.846.1/23/916147/Σ.5509/03 Αυγ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α στ. Φ.846/9/23664/Σ.3695/8 Αυγ 16/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/ΔΟΙ…

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

150 150 Chief Editor

Σχετικά με την έκδοση των Στρατιωτικών Δελτίων Ταυτότητας και σύμφωνα με την ΕΠ ΠαΔ 4-10/1999 του ΓΕΕΘΑ ισχύουν τα κάτωθι:  Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία προαγωγής απαιτείται η υποβολή των εξής αναφορών για την…

ΘΕΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

150 150 Chief Editor

Στoυς παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί χρήσιμα έγγραφα για τον Θεσμό της Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας και στον πίνακα οι ταυτότητες όλων των σχετικών διαταγών και εγγράφων που αφορούν το Θεσμό της Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας. Όποιος δεν έχει κάποιο…

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020

150 150 Chief Editor

Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα : Φ.411.5_10_1433468_Σ.27_11 ΦΕΒ 2020_ΓΕΣ_ΔΒ΄Κ_ΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, το οποίο αφορά στην τροποποίηση του τόπου προτίμησης των στελεχών κατά διαδικασία Δηλώσεων Τόπων – Δήμων Προτίμησης Στελεχών, σύμφωνα με…

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Oι άδειες εξωτερικού χορηγούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 48 της Φ.400_34_292616_Σ.4753_31 Αυγ 16_ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808_06-09-16, στο Παράρτημα “Γ” της Φ.400_45_496868_Σ.474_30 ΔΕΚ 2019_ΓΕΣ_Β1_7α” και στη ΠαΔ 1-12/2016/ΓΕΣ/ΔΙΠΑ (για τις όμορες χώρες). Οι σχετικές…

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί, υποδείγματα αναφορών  κανονικής άδειας απουσίας, άδειας απουσίας μικράς διαρκείας και ειδικής άδειας για ενημέρωση της σχολικής επίδοσης των τέκνων καθώς και έντυπα άδειων για τις παραπάνω άδειες για Άξκους και Υπξκους. Επιπλέον, υπάρχει ένας…

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.