ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

150 150 Chief Editor
1.    Koινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.400_16_566904_Σ.3687_02 ΜΑΙ 2018_ΓΕΣ_Β1_7α, το οποίο αφορά στην ορθή και ομοιόμορφη αναγραφή του αριθμού μητρώου του κάθε στελέχους με βάση το βαθμό και την προέλευση και διευκρινίζονται τα παρακάτω:

          α.      Η αναγραφή του αριθμού μητρώου με 5 ψηφία είναι υποχρεωτική,ακόμα και αν ο αριθμός είναι συνολικά μικρότερος των 5 ψηφίων π.χ: ΑΜ: ΕΠΟ: 00325/09.
          β.      Οι πρώτοι χαρακτήρες δηλώνουν την προέλευση του στελέχους (ΜΥ:Μόνιμος Υπξκός από ΣΜΥ ή Υπξκός που ακολουθεί κάποια τάξη αυτής, ΜΟ: Μόνιμος Οπλίτης Εξ’ Εθελοντών, ΕΠΟ: Επαγγελματίας Οπλίτης, ΠΔ: Αξιωματικός Πολεμικής Διαθεσιμότητας).
          γ.       Ειδικότερα για τους ΕΠΟΠ, να αναγράφεται υποχρεωτικά μετά τον 5ψήφιο αριθμό μητρώου το έτος μονιμοποίησης π.χ (/09) ενώ, για τους μη μονιμοποιηθέντες να αναγράφεται (/00).
2.      Κατόπιν των παραπάνω, καθορίζεται ο τρόπος αναγραφής του αριθμού μητρώου του κάθε στελέχους, ως εξής:
          α.      Αξιωματικοί-Ανθυπασπιστές ανεξαρτήτου προέλευσης: AM: 5 ψηφία
          β.      Υπαξιωματικοί προέλευσης ΣΜΥ: ΑΜ: ΜΥ 5 ψηφία.
          γ.      Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Υπαξιωματικοί: AM: MO 5 ψηφία .
          δ.      ΕΠΟΠ μη μονιμοποιηθέντες: AM: ΕΠΟ 5 ψηφία/00.
          ε.       ΕΠΟΠ μονιμοποιηθέντες: AM: ΕΠΟ 5 ψηφία/ έτος μονιμοποίησης .
          στ.    Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας: AM: ΠΔ 5 ψηφία.
 
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.