ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

150 150 Chief Editor


Σύμφωνα με το Παράρτημα “ΣΤ¨” της ΕΠ. ΠαΔ 4-49_2019_ΓΕΣ_Β1 (ΔΙΠΡΟ)  – ΠΕΡΙ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥπροβλέπεται ο μηνιαίος και ο τριμηνιαίος έλεγχος υπηρεσιών για όλο το προσωπικό της Μονάδας (Μόνιμο και κληρωτοί οπλίτες), οι οποίοι πρέπει να αναρτώνται και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της κάθε Υπομονάδας. 

 Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί  τα εξής: 

1.   Ένα βιβλίο εργασίας (excel) με ενσωματωμένες συναρτήσεις για την εκπόνηση των μηνιαίων υπηρεσιών , ως Παράρτημα σε διαβιβαστικό έγγραφο. Ενδεικτικά υπάρχουν δύο φύλλα με υπηρεσίες ΕΕΑΣ και ΑΥΔΜ. 


Αποτελεί μια πρόταση, ένα βοηθητικό εργαλείο, ώστε τα σύνολα των υπηρεσιών να είναι γνωστά σε όλα τα στελέχη και να εξασφαλίσει ο χειριστής την κατανομή των υπηρεσιών, με πνεύμα δικαιοσύνης και αμεροληψίας. 

Επίσης, οι συναρτήσεις εξασφαλίζουν ότι δε θα γίνει λάθος και στο τέλος του τριμήνου όλοι θα έχουν εκτελέσει τον ίδιο αριθμό υπηρεσιών (αργίες και καθημερινές). 

2.  Ένα έγγραφο με οδηγίες συμπλήρωσης του βιβλίου εργασίας. 
3.  Υπόδειγμα Κατάστασης Ελέγχου Υπηρεσιών και Μεταβολών Οπλιτών  και  Υπόδειγμα Κατάστασης Ελέγχου Εξοδούχων – Αδειούχων Οπλιτών Θητείας, σύμφωνα με το Παράρτημα “Δ” της ΒαΔ 4-15/2018/Δ΄ΣΣ/ΔΙΠΡΟ/ΤΜΠ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠΟΠ – ΟΒΑ – ΘΗΤΕΙΑΣ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΔΟΥΧΩΝ – ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ – ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.