ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2/2017, με το Παράρτημα “Α της ΠαΔ 4-49/2019/ΓΕΣ/Β1/4γ – “Περί Χειρισμού Στρατιωτικού Προσωπικού” και το Παράρτημα “Β” της ΒαΔ 4-15/2018/ΔΙΠΡΟ/ΤΜΠ, προβλέπεται η λήψη συνέντευξης από τους Δκτες όλων των κλιμακίων και τήρηση των εντύπων συνέντευξης σε ξεχωριστό φάκελο. Υπενθυμίζεται η  “επανάληψη” της συνέντευξης κάθε μήνα και η υπογραφή του εντύπου συνέντευξης, κυρίως για το προσωπικό που αντιμετωπίζει προβλήματα και ανήκει σε κάποια κατηγορία ειδικού χειρισμού.
Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν μεταφορτωθεί, υπόδειγμα του εντύπου συνεντεύξεως σε μορφή .doc (έτοιμο για συγχώνευση ή απλό έντυπο) καθώς και πινάκας σε φύλλο excel,  με όλα τα απαραίτητα στοιχεία συνέντευξης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.