ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

150 150 Chief Editor
Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταμορφωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν τον καταλογισμό των εξόδων μεταθέσεων και συγκεκριμένα:
1.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΑΠΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΑΠ
2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
3.ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
4.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
5.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
7.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαταγή περί χορήγησης της προκαταβολής έναντι οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης και Υπόδειγμα αναφοράς (Φ. 000_14_808844_Σ.1991_30 Μαρ 15_ΓΕΣ_ΔΟΙ_1β). 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΈΝΑΝΤΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ

ΔΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ 2021

Όλες οι σχετικές διαταγές περί των εξόδων μεταθέσεων, όπως στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΕΓΓΡΑΦΟΥ
1.
ΠΔ.200/93 «Οδοιπορικά Έξοδα Εσωτερικού Στρατιωτικού Προσωπικού
2.
Φ.000/14/808844/Σ.1991/30 Μαρ 15/ΓΕΣ/ΔΟΙ
3.
Φ.000/21/811619/Σ.2484/24 Απρ 15/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β
4.
820/6/893029/Σ.674/02 Φεβ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β
5.
Φ.820/46/933382/Σ.8448/22 Δεκ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β
6.
Φ.845/8/1389128/Σ.1191/13 Μαρ 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
7.
Φ.820/34/1399482/Σ.2807/26 Ιουν 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ
Α/Α

 

 

x
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.