Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Στρατιωτικού

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Στρατιωτικού

ArmyLib.gr

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

150 150 Chief Editor

  Σο ΓΕΣ έχει συγκροτηθεί Γραφείο Ισότητας των Φύλων, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού. Ο σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας, είναι η επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση όλων ανεξαιρέτως των δομών του ΣΞ, για τη διαφύλαξη της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της Ισότητας των Φύλων με τρόπο ώστε να μη διακινδυνεύεται ή απειλείται η επιχειρησιακή ικανότητα…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ του 2016 περί των αδειών, προβλέπεται ο ετήσιος προγραμματισμός αδειών για όλο το προσωπικό. Μιας και αλλάζουμε έτος σε λίγες ημέρες και θα πρέπει να προγραμματιστούν οι άδειες του έτους, η ομάδας θεώρησε χρήσιμο να μεταφορτώσει στους παρακάτω συνδέσμους τα εξής:  1.  Διαβιβαστικό έγγραφο Υπομονάδας για την υποβολή του…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

150 150 Chief Editor

  Στους παρακάτω συνδέσμους και στον πίνακα έχουν μεταμορφωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν τις τοποθετήσεις, αποσπάσεις και συνυπηρετήσεις στρατιωτικού προσωπικού.    Επίσης,επειδή συνήθως υπάρχει σύγχυση των εννοιών  Διάθεση, Απόσπαση και Αμοιβαία Μετάθεση σας θυμίζουμε ότι οι ορισμοί αναγράφονται στις σελίδες 8 και 9 του ΣΚ 20-2 και στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ…

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα ατομικού φύλλου πορείας, σύμφωνα με τον ΣΚ 20-1 και την “ΠαΔ 5-5/2004/ΓΕΣ/1ο ΕΓ  – ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.”.    Το υπόδειγμα έχει ήδη τα αυτόματα πεδία για τη συγχώνευση αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας πίνακα είτε σε μορφή Word είτε σε μορφή Excel. Στο φύλλο πορείας συμπληρώνετε μόνο  τα στοιχεία του Διοικητή,τίποτε…

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

150 150 Chief Editor

<     Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα διοικητικών απολογιών στελεχών, σύμφωνα με τα κεφάλαια Ο έως Ρ του ΣΚ 20-1 και την ΕΠ. ΠαΔ 9-8/2001/ΓΕΣ/1ο ΕΓ«Δικαστικές – Διοικητικές Πράξεις»     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣ ΔΚΤΗ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ ΔΚΤΗ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ   ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ…

ΠαΔ 4-3/2019 – ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΚΩΝ – ΑΝΘΣΤΩΝ – ΥΠΞΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

   Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες σήμερα η αναθεωρημένη “ΠαΔ 4-3/2019 – ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΚΩΝ – ΑΝΘΣΤΩΝ – ΥΠΞΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΜΘ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΟΠ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” , με ημερομηνία εφαρμογής από λήψεως.        Για πιο εύκολη αναζήτηση , η ταυτότητα του εγγράφου είναι :      ΕΠ Φ.411.1_638_588815_Σ.6610_11 ΔΕΚ 2019_ΓΕΣ_Β2_1α (μη…

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα αναφορών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται την συμμετοχή στελεχών σε αθλητικές ομάδες, συλλόγους κτλ.  Επίσης, έχει μεταμορφωθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη συμμετοχή πλην του ΣΚ 20-1). ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Ν-2725/1999-με-τροποπ-2012 ΝΔ1400-1973

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα αναφορών και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για καταβολή των οδοιπορικών εξόδων λόγω κίνησης για εκπαίδευση ή για εκτέλεση υπηρεσίας με ή χωρίς υπηρεσιακό όχημα. . Τονίζεται η υποχρεωτική υποβολή των αναφορών και των δικαιολογητικών την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την επιστροφή του στελέχους.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ…

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα αναφορών και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την μεταβολή της μισθοδοσίας λόγω γέννησης τέκνου, τέλεσης γάμου, διάζευξης, αλλαγής αριθμού λογαριασμού μισθοδοσίας κτλ. Τονίζεται η είναι υποχρεωτική η άμεση υποβολή των αναφορών και των δικαιολογητικών σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής. Η παράληψη γνωστοποίησης ή η καθυστερημένη γνωστοποίηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

150 150 Chief Editor

Παρακαλώ δείτε τις παρακάτω αναρτήσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης γλωσσομάθειας: Τροποποίηση 1: Φ.331.32_75_1297970_Σ.3336_12 ΔΕΚ 2019_ΓΕΣ_ΔΙΔΕΚΠ: Τροποποιήθηκε η διαδικασία υποβολής των πτυχίων ξένων γλωσσών από τις Μονάδες. Φ/Α των πτυχίων θα υποβάλλονται και στις αρμόδιες Δνσεις, για προσωρινή μοριοδότηση των στελεχών, έως την υλοποίηση της κατ΄έτος τμηματικής αναγνώρισης των πτυχίων από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-…

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.