Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Στρατιωτικού

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Στρατιωτικού

ArmyLib.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΧΑΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

150 150 Chief Editor

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει μεταφορτωθεί η Προκήρυξη Διαγωνισμού Μετατάξεως Μονίμων Αξιωματικών προς Πλήρωση Κενών Θέσεων Λοχαγών του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων.  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στις Μονάδες – Υπηρεσίες που υπηρετούν, το αργότερο μέχρι 14 Φεβ 20, αιτήσεις συμμετοχής, ενώ ο διαγωνισμός θα γίνει εντός του διμήνου Απριλίου – Μαΐου στην…

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2, υποδείγματα Βιβλίου Αιτήσεων και Αναφορών, Ημερήσιας Κατάστασης Αναφοράς Υπομονάδας, καθώς και αποσπάσματα του ΣΚ 20-2 που αφορούν την ΗΚΑΛ/ΗΚΑΙ.  Στο βιβλίο εργασίας με τίτλο “πίσω όψη” υπάρχουν ορισμένες οδηγίες και παραδείγματα σύνταξης της ΗΚΑΙ. Ότι αναγράφεται στην ΗΚΑΙ , αναγράφεται και στην Ημερήσια Διαταγή. Το υπόδειγμα του Βιβλίου Αιτήσεων…

ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc

150 150 Chief Editor

ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2/2017, με το Παράρτημα “Α της ΠαΔ 4-49/2019/ΓΕΣ/Β1/4γ – “Περί Χειρισμού Στρατιωτικού Προσωπικού” και το Παράρτημα “Β” της ΒαΔ 4-15/2018/ΔΙΠΡΟ/ΤΜΠ, προβλέπεται η λήψη συνέντευξης από τους Δκτες όλων των κλιμακίων και τήρηση των εντύπων συνέντευξης σε ξεχωριστό φάκελο. Υπενθυμίζεται η  “επανάληψη” της συνέντευξης κάθε μήνα και η υπογραφή του εντύπου συνέντευξης, κυρίως για το…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί  έγγραφα και υποδείγματα σχετικά με την συντήρηση και τις επιθεωρήσεις φορητού οπλισμού. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Δκτων Υπομονάδων για την συμπλήρωση καταστάσεων εις διπλούν (Υπόδειγμα 55 – ΤΕ 32-304-12), του οπλισμού της Υπομονάδας που θα επιθεωρηθεί  από τον Β.Ε.Ο. κατά την Ειδική ή Μερική Επιθεώρηση.   1.   Οδηγίες σύμφωνα με το…

ΕΤΗΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΥΕ) ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

150 150 Chief Editor

  Σύμφωνα με την ΠαΔ 7- 1/2009/ΓΕΣ/ΔΥΓ. Η εξέταση πραγματοποιείται αρχικά στην κατάταξη του στελέχους στον Στρατό Ξηράς και στη συνέχεια κάθε δύο (2)έτη μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους γίνεται κάθε χρόνο [εκτός της ακτινογραφίας θώρακος που εξακολουθεί να πραγματοποιείται κάθε δύο (2) έτη].   Υπόχρεοι για την περιοδική εξέταση είναι οι Μόνιμοι Αξιωματικοί, οι Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ.   Επισημαίνεται ότι από τον Ιανουάριο 2016 έχει προστεθεί στην περιοδική υγειονομική εξέταση η Ψυχολογική – Ψυχιατρική εκτίμηση, η οποία θα πραγματοποιείται στα ΕΙ Ψυχιατρικής  με τη συμπλήρωση του ανάλογου ερωτηματολογίου. Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί  τα εξής:   1.   Οδηγίες για την ΕΥΕ σύμφωνα με το Παράρτημα “Α” της ΠαΔ 7-1/2009/ΓΕΣ/ΔΥΓ.  2.   Το ερωτηματολόγιο Ψυχολόγου. 3.   Οδηγίες για την περιοδική  υγειονομική εξέταση. 4.   Υπόδειγμα περιοδικής  υγειονομικής εξέτασης.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ…

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με το Παράρτημα “ΣΤ¨” της ΕΠ. ΠαΔ 4-49_2019_ΓΕΣ_Β1 (ΔΙΠΡΟ)  – ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, προβλέπεται ο μηνιαίος και ο τριμηνιαίος έλεγχος υπηρεσιών για όλο το προσωπικό της Μονάδας (Μόνιμο και κληρωτοί οπλίτες), οι οποίοι πρέπει να αναρτώνται και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της κάθε Υπομονάδας.   Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί  τα εξής:  1.   Ένα βιβλίο εργασίας (excel) με ενσωματωμένες…

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

150 150 Chief Editor

Στον παρακάτω συνδέσμο  έχει  μεταφορτωθει υποδείγμα δελτίου  επίδοσης  στελέχους, σύμφωνα με την ΠαΔ 3 – 43/2008/ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ και τον ΣΚ 20-2.   Το υπόδειγμα έχει ήδη τα αυτόματα πεδία για τη συγχώνευση αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας πίνακα είτε σε μορφή Word είτε σε μορφή Excel.Συμπληρώνετε μόνο  τα στοιχεία του Διοικητή του Αξκου 3ου Γραφείου και τα αρχικά στοιχεία (τίτλο…

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (Δ.Ε.Υ.Χ.Α)

150 150 Chief Editor

Για την οικονομική αποζημίωση λόγω μετακίνησης μας εκτός Φρουράς απαιτείται  η προσκόμιση επίσημης βεβαίωσης υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης.   Με την χρήση του παρακάτω Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. μπορούμε να εξάγουμε το  «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» το οποίο χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής…

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

150 150 Chief Editor

  Σο ΓΕΣ έχει συγκροτηθεί Γραφείο Ισότητας των Φύλων, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού. Ο σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας, είναι η επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση όλων ανεξαιρέτως των δομών του ΣΞ, για τη διαφύλαξη της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της Ισότητας των Φύλων με τρόπο ώστε να μη διακινδυνεύεται ή απειλείται η επιχειρησιακή ικανότητα…

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.