Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Στρατιωτικού

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Στρατιωτικού

ArmyLib.gr

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα αναφορών και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την μεταβολή της μισθοδοσίας λόγω γέννησης τέκνου, τέλεσης γάμου, διάζευξης, αλλαγής αριθμού λογαριασμού μισθοδοσίας κτλ. Τονίζεται η είναι υποχρεωτική η άμεση υποβολή των αναφορών και των δικαιολογητικών σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής. Η παράληψη γνωστοποίησης ή η καθυστερημένη γνωστοποίηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

150 150 Chief Editor

Παρακαλώ δείτε τις παρακάτω αναρτήσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης γλωσσομάθειας: Τροποποίηση 1: Φ.331.32_75_1297970_Σ.3336_12 ΔΕΚ 2019_ΓΕΣ_ΔΙΔΕΚΠ: Τροποποιήθηκε η διαδικασία υποβολής των πτυχίων ξένων γλωσσών από τις Μονάδες. Φ/Α των πτυχίων θα υποβάλλονται και στις αρμόδιες Δνσεις, για προσωρινή μοριοδότηση των στελεχών, έως την υλοποίηση της κατ΄έτος τμηματικής αναγνώρισης των πτυχίων από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί  έγγραφα και υποδείγματα σχετικά με την εκπαίδευση οδηγών σύμφωνα με την  ΠαΔ 3-7/2010/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ – Περί εκπαίδευσης Οδηγών Αυτοκινήτων και Χειριστών Μηχανημάτων  και συγκεκριμένα τα εξής: 1.   Αναφορά αντικατάστασης άδειας ικανότητας οδηγού λόγω απώλειας ή φθοράς:        ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΝΗΤΑΣ2.  Υπόδειγμα Καρτέλας Οδηγού:και πίνακας σε μορφή…

ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΣ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω σύνδεσμους έχουν μεταφορτωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν τις μετακινήσεις του προσωπικού, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης Φύλλων Πορείας και Καταστάσεων Επιβιβάσεων.  ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΣ YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

150 150 Chief Editor

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν μεταφορτωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν την υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΤΩΝ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταμορφωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν τους οπλίτες θητείας, όπως Στρατολογικά θέματα, χορήγηση Καταστάσεων επιβιβάσεως κ.α.ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΤΩΝΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

150 150 Chief Editor

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους και στον πίνακα έχουν μεταμορφωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν τις άδειες του στρατιωτικού προσωπικού. Α/Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1.       ΠαΔ 4/33/2011/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1 https://link.armylib.gr/t 2.       Φ.400_34_292616_Σ.4753_31 Αυγ 16_ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808_06-09-16) https://link.armylib.gr/4 4.       ΦΕΚ_v_219-2017_τροποποίηση ΦΕΚ_v_2808-16 https://link.armylib.gr/v 5.       ΕΠ Φ.400_69_436602_Σ.10795_18 ΔΕΚ 2017_ΓΕΣ_Β1_7α Τροποποίηση της Φ.400/9/386108/Σ.1918/08 Μαρ…

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΤΟΚΕΤΟΥ – ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

150 150 Chief Editor

  Παρακάτω αναγράφονται οι διαταγές και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τις άδειες κύησης – τοκετού , ανατροφής και υιοθεσίας τέκνου. Επίσης, έχει αναρτηθεί υπόδειγμα αναφοράς δήλωσης τόπων προτίμησης η οποία πρέπει να υποβληθεί 2 μήνες πριν την λήξη της άδειας κυήσεως τοκετού ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ καθώς και το έντυπο δήλωσης τόπων προτίμησης …

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.