ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

150 150 Chief Editor
Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί  έγγραφα και υποδείγματα σχετικά με την συντήρηση και τις επιθεωρήσεις φορητού οπλισμού.
Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Δκτων Υπομονάδων για την συμπλήρωση καταστάσεων εις διπλούν (Υπόδειγμα 55 – ΤΕ 32-304-12), του οπλισμού της Υπομονάδας που θα επιθεωρηθεί  από τον Β.Ε.Ο. κατά την Ειδική ή Μερική Επιθεώρηση.  

1.   Οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα “Ε” της ΠαΔ 6-8/2016 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, το οποίο αφορά την συντήρηση φορητού οπλισμού. 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
2.   Το κεφάλαιο ΙΙ του ΤΕ 32-304-12 (Εγχειρίδιο Συντηρήσεως – Επιθεωρήσεως κ.λ.π του Φορητού Οπλισμού, το οποίο αφορά τις τεχνικές επιθεωρήσεις φορητού οπλισμού από τον Οπλουργό της Μονάδας και τη ΔΤΧ του Σχηματισμού.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΛΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΤΧ-ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
3.   Το κεφάλαιο VΙ του ΤΕ 32-304-12, το οποίο αφορά τα βιβλία και τους φακέλου οπλισμού της Μονάδας.
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
4.    Το κεφάλαιο VΙΙ του ΤΕ 32-304-12 το οποίο αφορά τα καθήκοντα του Αξκου οπλισμού της Μονάδας και του Βοηθού Επιθεωρητή Οπλισμού (Β.Ε.Ο.)
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΒΕΟ)
5. Έκθεση Επιθεώρησης Οπλουργού Μονάδος σε μορφή docx  – Υπόδειγμα 57 του ΤΕ 32-304-12.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΛΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
6. Έκθεση Μερικής/ Ειδικής Επιθεώρησης από ΔΤΧ/Σχηματισμού από  σε μορφή docx  – Υπόδειγμα 56 του ΤΕ 32-304-12.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΛΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
7. Κατάσταση Οπλισμού Υπομονάδας που θα επιθεωρηθεί  – Υπόδειγμα 55 του ΤΕ 32-304-12.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Β.Ε.Ο
8. Διάφορα Υποδείγματα από το ΤΕ 32-304-12.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΕ 32-304-12
Τέλος, χρήσιμη βιβλιογραφία είναι και τα κάτωθι:1.  ΣΚ 210-1 και ΣΚ 230-3.
2.  ΤΕ 32-304-12 και ΤΕ 32-903-12
3.  ΠαΔ 6-8/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.