ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ 1ων ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜHΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΏΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ 1ων ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜHΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΏΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ 1ων ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜHΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΏΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

150 150 Chief Editor
   1. Σύμφωνα με το έγγραφο Φ. 820/34/56089/Σ.921 8/14 Σεπ 19/Δ΄ΣΣ/ΔΟΙ  καθορίστηκε η νέα διαδικασία έγκρισης των κινήσεων– πληρωμής των αποζημιώσεων οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσηςυπηρεσίας. Βασική δγη αποτελεί η Παδ 5-5/2004/ΓΕΣ/1ο ΕΓ “Περί Κινήσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό”.Οι ενέργειες των εμπλεκομένων είναι όπως παρακάτω:
 
        α.  Το μετακινούμενο προσωπικό να :
 
(1)   Υποβάλλει στη Μονάδα του το σύνολο των δικαιολογητικών της κίνησής του, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την επιστροφή του, όπως παρακάτω: 
 
     
(2)   Αποστέλλει, εντός (2) ημερών κατόπιν (τηλεφωνικής ή έγγραφης)ειδοποίησης από το οικείο ΚΤΣ ή το ΕΛΔΑΠ, κάθε πρόσθετο παραστατικό που απαιτείται για την υποστήριξη εκκαθάριση των δαπανών κινήσεων.
 
β.   Οι Μονάδες(1ο Γραφείο) των μετακινουμένων:
(1)   Υποβάλλουν έγκαιρα, στους οικείους Σχηματισμούς/ 1ο ΕΓ, σχετικό αίτημα έκδοσης διαταγής κίνησης για τα στελέχη αρμοδιότητάς τους, αναφέροντας τα απαιτούμενα στοιχεία της παρ.1α(2)(β) του εγγράφου Φ. 820/34/56089/Σ.9218/14 Σεπ 19/Δ΄ΣΣ/ΔΟΙ  και συγκεκριμένα όπως παρακάτω:
 
                             (2)   Συντάσσουν, μετά το πέρας της κίνησης,υπόμνημα/κατάσταση πληρωμής, όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «2/Α» της Φ. 820/34/56089/Σ.9218/14 Σεπ 19/Δ΄ΣΣ/ΔΟΙ  και τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα “ΙΓ” της ΠαΔ 5-5/2204,  στο οποίο να επισυνάπτουν στα δικαιολογητικά της κίνησης, όπως παρακάτω:
          (3)  Διαβιβάζουν, απευθείας, στο οικείο ΚΤΣ το σύνολο των δικαιολογητικών (συμπεριλαμβανομένης της διαταγής κίνησης) μαζί με το υπόμνημα/κατάσταση πληρωμής,το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση,  όχι πέραν των δέκα ημερών (10 ) ημερολογιακών η με ρών από την η μερομηνία   λήξης της κίνηση ς .
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.