ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

724 1024 Chief Editor


Στους παρακάτω συνδέσμους πίνακες έχουν μεταμορφωθεί οι ταυτότητες των σχετικών διαταγών και σχετικών έγγραφων που αφορούν την συγκρότηση και τη λειτουργία των Γραφείων Στήριξης Οπλιτών και Στελεχών σε επίπεδο Σχηματισμών και του ΓΕΣ. Όποιος δεν έχει κάποιο από τα σχετικά έγγραφα μπορεί να επικοινωνήσει και να του το αποστείλουμε μέσω ΣΔΕΠ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ:   

Α/Α
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1.      
Φ.400_18_366130_Σ.9989_29 Νοε 16_ΓΕΣ_ΔΙΜΣΠΡΟ_8_ΝΥ
Έναρξη Λειτουργίας Γραφείων Νομικής Υποστήριξης
2.      
Φ.400_25_202624_Σ.75_5 Μαρ 17_ΓΕΣ_ΕΓΑ
Οργάνωση (Σύσταση Γραφείων Στήριξης Στελεχών)
3.      
Φ.000_39_207482_Σ.213_1 Ιουν 17_ΓΕΣ_ΕΓΑ_ΓΣΣ
Οργάνωση (Σύσταση Γραφείων Στήριξης Στελεχών)
4.      
ΕΠ Φ.000_50_487280_Σ.293_11 Ιουλ 17_ΓΕΣ_Δ1(ΔΟΡ)_1α
Συγκρότηση Γραφείου Στήριξης Στελεχών (ΓΣΣ) στο επίπεδο των Μειζόνων Διοικήσεων – Σχηματισμών (ΜΔ – ΜΣ),
5.      
Φ.900_104_309927_Σ.278_14 Ιουν 18_ΓΕΣ_ΕΓΑ_ΓΣΣ
Διάφορα (Θέματα Προσωπικού)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ: 

Α/Α
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1.
Φ.400_2_420462_Σ.83_11 Φεβ 16_ΓΕΣ_Δ1(ΔΟΡ)_2β (ΓΔ)
Προσωπικό Διοικητικά (∆ημιουργία Γραφείου Στήριξης Οπλιτών) –
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
2.
 Φ.400_84_162678_Σ.276_1 Νοε 16_ΓΕΣ_ΕΓΑ
Προσωπικό – Διοικητικά (Γραφείο Στήριξης Οπλιτών) – Αφίσα
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.