ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα αναφορών και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την μεταβολή της μισθοδοσίας λόγω γέννησης τέκνου, τέλεσης γάμου, διάζευξης, αλλαγής αριθμού λογαριασμού μισθοδοσίας κτλ. Τονίζεται η είναι υποχρεωτική η άμεση υποβολή των αναφορών και των δικαιολογητικών σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής.

Η παράληψη γνωστοποίησης ή η καθυστερημένη γνωστοποίηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω
μεταβολές, έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική υλοποίηση της, με τις ανάλογες θετικές ή αρνητικές
επιπτώσεις επί των αποδοχών

Οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής και αυξομείωσης της οικογενειακής παροχής γάμου και τέκνων και της κράτησης υπέρ φόρου εισοδήματος και ΜΤΣ/ΒΕΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΕΥΞΗ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΑΕΙ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 – ΥΔ ΦΕ και Οικογενειακής Παροχής.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.