ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor
Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί  έγγραφα και υποδείγματα σχετικά με την εκπαίδευση οδηγών σύμφωνα με την  ΠαΔ 3-7/2010/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ – Περί εκπαίδευσης Οδηγών Αυτοκινήτων και Χειριστών Μηχανημάτων  και συγκεκριμένα τα εξής:
1.   Αναφορά αντικατάστασης άδειας ικανότητας οδηγού λόγω απώλειας ή φθοράς: 
      ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΝΗΤΑΣ2.  Υπόδειγμα Καρτέλας Οδηγού:και πίνακας σε μορφή .xls. Το υπόδειγμα έχει ήδη τα αυτόματα πεδία για τη συγχώνευση αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας τον πίνακα του συνδέσμου.     ΚΑΡΤΕΛΑ ΟΔΗΓΟΥ

4.   Υποδείγματα όλων των εγγράφων που πρέπει να συντάξει το 3ο Γραφείο και το Γραφείο Κινήσεως και συγκεκριμένα :

α.   Απολογισμό Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Παράρτημα “Α” της ΠαΔ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
β.   Δελτία Επίδοσης με συγχώνευσή αλληλογραφίας (μόνο για μόνιμο προσωπικό). Υπενθυμίζεται ότι τα δελτία επίδοσης εκδίδονται εις διπλούν. Το ένα αποστέλλεται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ο – Σ και το άλλο στη Μονάδα του για ενημέρωση του ΑΦΕ και των ατομικών εγγράφων.  ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

γ.   Πρακτικό Εξέτασης, σύμφωνα με το Παράρτημα “Α” της ΠαΔ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
δ.   Βεβαίωση από τον Αξκο 3ου Γραφείου ότι το στέλεχος κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης και ότι την έχει παραδώσει στο 3ο Γρ.  λόγω απώλειας ή για να συμπληρωθεί η επέκταση της. Το στέλεχος δύναται να οδηγάει κανονικά και  σε περίπτωση ελέγχου από ΟΣΝ επιδεικνύει αυτή τη βεβαίωση.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.