ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

150 150 Chief Editor


Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υποδείγματα ατομικού φύλλου πορείας, σύμφωνα με τον ΣΚ 20-1 και την “ΠαΔ 5-5/2004/ΓΕΣ/1ο ΕΓ  – ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.”. 
 
Το υπόδειγμα έχει ήδη τα αυτόματα πεδία για τη συγχώνευση αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας πίνακα είτε σε μορφή Word είτε σε μορφή Excel. Στο φύλλο πορείας συμπληρώνετε μόνο  τα στοιχεία του Διοικητή,τίποτε άλλο. Όλα τα στοιχεία τα προσθέτετε στα αντίστοιχα κελιά των πινάκων και κατόπιν με την συγχώνευση αλληλογραφίας , τα φύλλα πορείας  συμπληρώνετε αυτόματα.
Ο τελευταίος σύνδεσμος είναι ένας απλός οδηγός για την συγχώνευση αλληλογραφίας. Θα μεταφορτώσω και αναλυτικές οδηγίες. 

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ(WORD)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (EXCEL)
ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (χωρίς συγχώνευση)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚ 20-1 – (Πηγή : https://militarylegaladvisor.webnode.gr – Ημερομηνία Προσπέλασης: 19 Δεκ 19)
7 Βήματα για τη Συγχώνευση Αλληλογραφίας στο Word!

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.