ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΕΔΕ) ΚΑΙ ΑΠΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΑΔΕ) ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ

150 150 Chief Editor

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει μεταφορτωθεί ένα “μικρό δείγμα” του εγχειρίδιου για την διενέργεια και διεκπεραίωση Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων ΕΔΕ και Απλών Διοικητικών Εξετάσεων ΑΔΕ στο Στρατό Ξηράς, το οποίο συνέταξε ο συνάδελφος κ,Νικόλαος Μπόκας. Το…

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΔΕ – ΑΔΕ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (2023)

150 150 Chief Editor

1. Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί βοηθητικά αρχεία σχετικά με τη διενέργεια ΕΔΕ – ΑΔΕ και Προκαταρκτικής Εξέτασης. Για τη σύνταξη των αρχείων λήφθηκαν υπόψη οι αλλαγές που επέφερε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στα…

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΓΩΝ ΔΚΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί πρωτότυπα και μεταφρασμένα αρχεία που αφορούν στην έκδοση Δγων (ΠΡΟΓΔΗ, ΔΓΕΠ, Πίνακα Χρονικών Ενεργειών κ.α.) και χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους Αξκους στο Προκεχωρημένο Σχολείο Λοχαγών (ΠΖ-ΤΘ), το οποίο διεξάγεται από…

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)

150 150 Chief Editor

α. Ν. 4336/2015β. ΠΔ 200/1993γ. ΠαΔ 1-12/2016/ΓΕΣ/ΔΙΠΑδ. ΠαΔ 7-10/2016/ΓΕΣ/ΔΥΓε. ΠαΔ 0-5/2017/ΓΕΣ/Δ1 στ. Φ.845/16/545773/Σ.38/21 Φεβ 19/ΓΕΣ/ Β2 Τα στελέχη που τοποθετούνται σε θέσεις του εξωτερικού δύνανται να αιτηθούν τη μετάκληση των μελών της οικογένειάς τους στη…

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναγράφονται διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν γενικά θέματα μέριμνας προσωπικού, με σκοπό την την κωδικοποίηση ΟΛΩΝ των διαταγών που έχουν εκδοθεί τα τα τελευταία χρόνια. Στον πίνακα οι δγες και τα…

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ – ΕΠΙΣΤOΛΟΓΡΑΦΙΑ

150 150 Chief Editor

ΣΧΕΤΙΚΑ :   α.   ΣΚ 20 -1                        β.    Διακλαδικός Κανονισµός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας                        γ.   Φ.900/21/139412/Σ.98/28 Σεπ 16/1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU- OHQ/ΕΓΔ δ. Φ.900/615288/Σ.426/21 Σεπ 18/ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΗΣ ε. Φ.900_92_925498_Σ.2321_03 ΟΚΤ 2018_ΓΕΣ_Δ3_3 Σύμφωνα με τα (δ)…

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Η σχετική βιβλιογραφία που αναφέρεται στις πειθαρχικές ποινές είναι η παρακάτω: α. ΣΚ 20-1/2003 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό» ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Ο” – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣβ. ΕΠ ΠαΔ 9-8»/2001/ΓΕΣ/1 ο ΕΓ «Δικαστικές – Διοικητικές Πράξεις»…

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ – ΟΞΕΩΣ

150 150 Chief Editor

Όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν συσσωρευτές Μολύβδου – Οξέως είναι όπως παρακάτω: α. Τ.Ο. 32-413-15/Ιουν 2000/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2ο β. Φ.691/28/686805/Σ.1773/14 Ιουλ 00/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2ο Γρ γ. ΕΠ Φ.600/55/550809/Σ.3770/06 Αυγ 04/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4/3 δ. Φ.691/84/419249/Σ.863/29 Μαϊ 06/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2ο Γρ ε. ΕΠ Φ.691/234/527338/Σ.2775/14…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

150 150 Chief Editor

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναγράφονται οδηγίες για την ορθή διαδικασία εκκίνηση των οχημάτων «HUMMER», η οποία εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν διαθέτουν επαρκώς φορτισμένους συσσωρευτές. ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΘΕΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

150 150 Chief Editor

Στoυς παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί χρήσιμα έγγραφα για τον Θεσμό της Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας και στον πίνακα οι ταυτότητες όλων των σχετικών διαταγών και εγγράφων που αφορούν το Θεσμό της Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας. Όποιος δεν έχει κάποιο…

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.