ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ – ΟΞΕΩΣ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ – ΟΞΕΩΣ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ – ΟΞΕΩΣ

150 150 Chief Editor

Όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν συσσωρευτές Μολύβδου – Οξέως είναι όπως παρακάτω:

α. Τ.Ο. 32-413-15/Ιουν 2000/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2ο
β. Φ.691/28/686805/Σ.1773/14 Ιουλ 00/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2ο Γρ
γ. ΕΠ Φ.600/55/550809/Σ.3770/06 Αυγ 04/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4/3
δ. Φ.691/84/419249/Σ.863/29 Μαϊ 06/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2ο Γρ
ε. ΕΠ Φ.691/234/527338/Σ.2775/14 Σεπ 09/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2ο Γρ
στ.ΕΠ Φ.691/78/564611/Σ.1145/21 Ιουν 10/ΓΕΣ/ΔΙΤ /2/2
ζ. ΑΠ.Φ.600/232/95439/Σ.423/02 Νοε 10/ΓΕΣ/ΔΙΤ /2/2
η. ΕΠ Φ.600/248/577332/Σ.2326/23 Νοε 10/ΓΕΣ/ΔΙΤ /2/2
θ. ΕΠ Φ.600/249/95561/Σ.941/23 Νοε 10/ΓΕΣ/ΔΙΤ /2/2
ι. ΕΠ Φ.691/70/517966/Σ.1125/10 Μαϊ 11/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2ο Γρ
ια. Φ.605/11/823829/Σ.1093/06 Απρ 11/ ΓΕΣ/ΔΥΠ/4γ
ιβ. EΠ Φ.691/71/684828/Σ.1243/30 Ιουν 14/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2
ιγ. ΕΠ Φ.074/06/190551/Σ.61/30 Ιαν 15/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΕΓ
ιδ. Φ.691/13/658093/Σ.404/25 Φεβ 15/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4β-γ
ιε. ΕΠ Φ.605/172/727188/Σ.1185/01 Απρ 15/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4γ

Σύμφωνα με το έγγραφο με ταυτότητα ΕΠ Φ.691/71/684828/Σ.1243/30 Ιουν 14/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2 (ιβ σχετικό) καθορίστηκαν οι διαδικασίες αρχικής φορτίσεως, τοποθετήσεως, συντηρήσεως, επαναφορτίσεως και περιοδικών ελέγχων των συσσωρευτών αρμάτων, πυροβόλων, ερπυστριοφόρων και λοιπών οχημάτων. Κάθε Δκτης Υπομονάδος και ΥΚΟΑ πρέπει συγκεντρώσει όλα τα αναφερόμενα σχετικά και να τα μελετήσει. Όποιος δεν έχει κάποιο από αυτά, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να του αποσταλεί.
Στο ίδιο έγγραφο καθορίστηκε μεταξύ των άλλων και το Υπόδειγμα Βιβλίου Παρακολουθήσεως Συσσωρευτών Μονάδος και Υπομονάδος, το οποίο μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.