ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Η σχετική βιβλιογραφία που αναφέρεται στις πειθαρχικές ποινές είναι η παρακάτω:

Για κληρωτούς οπλίτες η διαδικασία είναι απλή: Εντός της Υπομονάδας, αυτός που επιβάλλει κάποια ποινή σε οπλίτη, του την κοινοποιεί προφορικά και κατόπιν δίνει σημείωμα στον Αρχιλοχία της Υπομονάδας. Ο Αρχιλοχίας ενημερώνει σχετικά τα όργανα Υπηρεσίας της Υπομονάδας και καταχωρεί τις ποινές στο «Βιβλίο Αιτήσεων και Αναφορών» αυτής. Τούτο υποβάλλει στο Διοικητή της Υπομονάδας πριν από την κανονική ώρα της αναφοράς αυτής. Οι οπλίτες που τιμωρήθηκαν, παρουσιάζονται στην αναφορά της Υπομονάδας και εξετάζονται από το Διοικητή αυτής, που εγκρίνει ή τροποποιεί, πιθανόν, τις ποινές που επιβλήθηκαν. Η απόφαση του Διοικητή της Υπομονάδας μαζί με τις ποινές που επιβλήθηκαν από τον ίδιο, καταχωρείται από τον Αρχιλοχία αυτής στην Ημερήσια Αναφορά της Υπομονάδας, που υποβάλλεται στο Διοικητή της Μονάδας. Ο Διοικητής της Μονάδας, αφού εγκρίνει τις ποινές που επιβλήθηκαν όπως αναφέρονται στις Ημερήσιες Αναφορές των Υπομονάδων, διατάζει την καταχώριση τους στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας και στα βιβλία και στα μητρώα, που προβλέπονται. Τέλος , για παραδειγματισμό, οι ποινές που επιβάλλονται στους οπλίτες, κοινοποιούνται κατά το προσκλητήριο, σε όλους γενικά τους οπλίτες της Μονάδας, με την Ημερήσια Διαταγή. ΠΡΟΣΟΧΗ οι ποινές στερήσεως αδείας εξόδου, που επιβάλλονται από το Διοικητή Υπομονάδας και τους υφισταμένους του, καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας. Όλες οι υπόλοιπες ποινές των οπλιτών, καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. Δείτε σχετικά εδώ: https://www.armylib.gr/1o-grafio/ypodigmata-anaforon-1ou-grafiou/imerisia-katastasi-anaforas-ypomona/

Για το Μόνιμο Προσωπικό η διαδικασία είναι η εξής:

 • Πειθαρχικό παράπτωμα από Μόνιμο Προσωπικό
 • Επίδοση Διοικητικής Απολογίας ( https://www.armylib.gr/category/1o-grafio/diikitikes-apologies/ )
 • Απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών, στην Απολογία
 • Προτεινόμενη ποινή από Δκτη Υπομονάδας και Υποβολή της Απολογίας στο 1ο Γραφείο με Διαβιβαστικό.
 • Έγκριση, Μείωση, Επαύξηση ή Διακοπή Ποινής από τον Δκτη.
 • Καταχώρηση ποινής στα εξής:
  • Βιβλίο Ποινών Υπομονάδας.
  • Ατομικά έγγραφα.
  • Βιβλίο Ποινών Αξκων ή Υπξκων της Μονάδας, τα οποία τηρούνται στο 1ο Γραφείο και στα οποία ΠΡΕΠΕΙ να υπογράψει ότι έλαβε γνώση της ποινής το στέλεχος.
  • Περιοδική Κατάσταση που αποστέλλεται στο τέλος του μήνα από το 1ο Γραφείο.
  •  Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας
  • Περιοδική καταχώριση ποινών στο ΕΣΕΠ, για υπολογισμό των Μορίων από τις Διευθύνσεις Ο-Σ.
  • Εκθέσεις Ικανότητας – Σημειώματα Απόδοσης, όπου αναγράφεται η ποινή και πρέπει να υποβάλλεται συνημμένα και αντίγραφο της ΗΔΜ. ( https://www.armylib.gr/category/1o-grafio/atomika-engrafa-ekthesis-ikanotitas/ )
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραπάνω έγγραφα – Βιβλία πρέπει να είναι σε συνάφεια και να αναγράφουν τα ίδια στοιχεία.
 • Σύμφωνα με το Παράρτημα “Α” της Φ. 411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18, οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οικείου Συμβουλίου, μοριοδοτούνται αρνητικά.
 • Επίσης, αν κάποιος επιθυμεί να διεκδικήσει συγκεκριμένη θέση εξωτερικού ή τη συμμετοχή του σε κάποιο σχολείο εσωτερικού ή εξωτερικού, είναι ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ η ύπαρξη καμίας ποινής στον ατομικό μας φάκελο.
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.