ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)

150 150 Chief Editor

α. Ν. 4336/2015
β. ΠΔ 200/1993
γ. ΠαΔ 1-12/2016/ΓΕΣ/ΔΙΠΑ
δ. ΠαΔ 7-10/2016/ΓΕΣ/ΔΥΓ
ε. ΠαΔ 0-5/2017/ΓΕΣ/Δ1

στ. Φ.845/16/545773/Σ.38/21 Φεβ 19/ΓΕΣ/ Β2

Τα στελέχη που τοποθετούνται σε θέσεις του εξωτερικού δύνανται να αιτηθούν τη μετάκληση των μελών της οικογένειάς τους στη χώρα τοποθέτησής τους. Παρακάτω έχουν μεταφορτωθεί οδηγίες για τη διαδικασία μετάκλησης ΟΔΗΓΙΕΣ καθώς και Υπόδειγμα Μη Υπηρεσιακής Αναφοράς Αίτησης Μετάκλησης Οικογένειας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.