ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Oι άδειες εξωτερικού χορηγούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 48 της Φ.400_34_292616_Σ.4753_31 Αυγ 16_ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808_06-09-16, στο Παράρτημα “Γ” της Φ.400_45_496868_Σ.474_30 ΔΕΚ 2019_ΓΕΣ_Β1_7α” και στη ΠαΔ 1-12/2016/ΓΕΣ/ΔΙΠΑ (για τις όμορες χώρες).

Οι σχετικές αναφορές όσων επιθυμούν να διανύσουν την άδειά τους στο εξωτερικό, υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα στο όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησής τους, πριν από την αιτηθείσα ημερομηνία έναρξης, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της οικείας Μονάδας- Υπηρεσίας, και περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:

α.   Είδος και διάρκεια της άδειας.

β.   Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας.

γ.   Σκοπός της άδειας.

ε. Ακριβής διεύθυνση διαμονής (χώρα, πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας).

δ.   Χώρες προορισμού και διέλευσης.

στ. Μέσο μετακίνησης.

ζ.  Βαθμός εξουσιοδότησης.

η.  Αριθμός αδειών που έχει λάβει ο/η ενδιαφερόμενος/-η μέχρι την υποβολή της αίτησης.

  Οι σχετικές αλληλογραφίες να περιέχονται στους εξουσιοδοτημένους φορείς τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της ημερομηνίας ενάρξεως της άδειας, για να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη έκδοση της εγκρίσεως και η ενημέρωση του ενδιαφερομένου.

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί υπόδειγμα αναφοράς αίτησης άδειας εξωτερικού και η ΚΥΑ Φ.400_34_292616_Σ.4753_31 Αυγ 16_ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808_06-09-16.

Το υπόδειγμα συντάχθηκε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Α» της Φ. 072.4/4/767506/Σ.553/12 Νοε 19/ΓΕΣ/Δ1(ΔΟΡ)/3β (Περί καταπολέμησης της γραφειοκρατίας) – Υποχρεωτική αναγραφή στις αναφορές των στελεχών που αφορούν προσωπικά αιτήματα, των στοιχείων επικοινωνίας (υπηρεσιακό mail), στο άρθρο 48 της Φ.400_34_292616_Σ.4753_31 Αυγ 16_ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808_06-09-16, στο Παράρτημα “Γ” της Φ.400_45_496868_Σ.474_30 ΔΕΚ 2019_ΓΕΣ_Β1_7α” και στη ΠαΔ 1-12/2016/ΓΕΣ/ΔΙΠΑ (για τις όμορες χώρες).

Το υπόδειγμα είναι διαφορετικό από αυτό που “κυκλοφορεί” στις Μονάδες. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κ.Υ.Α ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ 2016

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.