ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020

150 150 Chief Editor

Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα : Φ.411.5_10_1433468_Σ.27_11 ΦΕΒ 2020_ΓΕΣ_ΔΒ΄Κ_ΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, το οποίο αφορά στην τροποποίηση του τόπου προτίμησης των στελεχών κατά διαδικασία Δηλώσεων Τόπων – Δήμων Προτίμησης Στελεχών, σύμφωνα με το οποίο ισχύουν τα εξής:

        α.  Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δικαιολογείται μόνο μία αλλαγή τόπου προτίμησης.

        β.   Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο για λόγους οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της περίπτωσης ιε` του άρθρου 1 του Ν. 3883/2010.

 Η αλλαγή του τόπου προτίμησης λαμβάνεται υπόψη για τις τακτικές μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.

Επίσης, έχει μεταφορτωθεί ο σχετικός νόμος.

Ν. 3883-2010-Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.