ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

150 150 Chief Editor
Σχετικά με την έκδοση των Στρατιωτικών Δελτίων Ταυτότητας και σύμφωνα με την ΕΠ ΠαΔ 4-10/1999 του ΓΕΕΘΑ ισχύουν τα κάτωθι: 
Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία προαγωγής απαιτείται η υποβολή των εξής αναφορών για την ενημέρωση των ατομικών εγγράφων και την έκδοση του νέου ΣΔΤ :

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι σε περίπτωση απώλειας, αλλαγής στοιχείων ή και φθοράς του ΣΔΤ, απαιτείται υπηρεσιακή αναφορά στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου Δελτίου Ταυτότητας. 

Στην περίπτωση  απώλειας μάλιστα, ο Αξκός ή Υπξκός, ο οποίος το απώλεσε, το αναφέρει άμεσα στην Υπηρεσία με σχετική αναφορά και εκθέτει το γεγονός και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 προς πιστοποίηση στης απώλειας της. 

Η Μονάδα την ίδια μέρα το γνωρίζει το γεγονός της απώλειας του ΣΔΤ στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές. με σήμα της, τ και στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και ως πιστοποίηση της δήλωσης απώλειας υποβάλλει άμεσα στη Μονάδα που και την δήλωση απώλειας που υπέβαλλε στην Αστυνομία.

 Ο Δκτης της Επχιας, δύναται να διατάξει ΕΔΕ για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες  μόνο εάν κατά τη κρίση του Δκτη υπάρχουν ενδείξεις ότι συντρέχει λόγος. 


Μέχρι την έκδοση του νέου ΣΔΤ, το 1ο Γραφείο εκδίδει προσωρινό δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα “Γ” της ΠαΔ. 

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.