ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με την ΕΠ ΠαΔ 4-3/2023/ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ και την ΥΑ ΦΕΚ τ. Β΄5700/08 Δεκ 21, η κοινοποίηση των αναλυτικών καρτέλων μορίων (ανά βαθμό, προέλευση) μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΓΕΣ, αρχίζει την 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Όποιος επιθυμεί να του κοινοποιηθεί η αναλυτική μοριοδότηση του και/ή την ενημέρωση του ως προς τη θέση του στην επετηρίδα απαιτείται να υποβάλλει ατομική αναφορά στη Μονάδα – Υπηρεσία του. Υπόδειγμα όπως παρακάτω: ANAΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

Επιπλέον όποιος εντοπίσει σφάλμα σχετικό με τον υπολογισμό των μορίων τους μπορεί να υποβάλλει αναλυτική αναφορά μέχρι το τέλος του 3ου 10ήμερου του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, για τους Αξκούς και μέχρι το τέλος του 3ου 10ήμερου του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους, για τους Ανθστές- Υπξκούς.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα “εργαλεία” υπολογισμού των μορίων μετάθεσης. Υπάρχουν λάθη σε ορισμένα από αυτά τα εργαλεία, π.χ. ως προς σε ποιες περιπτώσεις κάποιος δε μοριοδοτείται με τα μόρια της Φρουράς κτλ. Καλό θα ήταν αντί να/πριν “εμπιστευτούμε” κάποιο δικηγορικό γραφείο για να μας υπολογίσει τα μόρια και να μας συντάξει αναφορά παραπόνων, να ρωτήσουμε στο 1ο Γραφείο της Μονάδας μας και να διαβάσουμε τα παρακάτω:

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.