ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

150 150 Chief Editor

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει μεταφορτωθεί η νέα Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα απόφαση τροποποιεί αρκετά άρθρα της πρoηγούμεννης απόφασης , ενώ τροποποιούνται και τα κριτήρια μοριοδότησης (Παράρτημα “Α”). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στη Φρουρά καθορίζεται στα 3 έτη. Συγκεκριμένα : Οι μεταθέσεις στελεχών βαθμού  Δεκανέα  και  αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας. Είναι δυνατή η εξέταση για μετάθεση και πριν τη συμπλήρωση τριετούς συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, εφόσον το στέλεχος:

Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων της παρούσας απόφασης αφορά στο σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών, εκτός των κοινωνικών κριτηρίων του τόπου προτίμησης- επιθυμίας μετάθεσης και της διάθεσης στέγης, η μοριοδότηση των οποίων υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη από το έτος 2022.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. Φ.411/1/294483/Σ.797/06-02-18 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 468).

Το Παράρτημα “Α” της Απόφασης είναι διαβαθμισμένο και δεν έχει μεταφορτωθεί.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.