ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

150 150 Chief Editor
Στα πλαίσια της μέριμνας υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού και του ενδιαφέροντος για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των  στελεχών και σύμφωνα με το έγγραφο με ταυτότητα Φ.440_45_27321_Σ.6096_6 Δεκ 01_ΓΕΣ_1ο ΕΓ_ΓΜΠ (ΓΔ) , αποφάσιστηκε η καθιέρωση της δυνατότητας διαμονής των στελεχών και πέραν της φρουράς που υπηρετούν.
Μετά από συνεκτίμηση της ανάγκης συνεχούς τηρήσεως της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων, των οικογενειακών, κοινωνικών, οικονομικών και λοιπών παραγόντων, παρέχεται η δυνατότητα αυτή στους παρακάτω:
α. Στους εγγάμους μετά τέκνων Αξκούς, ΔΕΑ, Μον. και Εθελ. Υπαξκούς, ΕΜΘ, ΕΠΥ και ΕΠΟΠ.
β. Στους Μον. Αξκούς, ΔΕΑ, Μον. και Εθελ. Υπαξκούς, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, των οποίων οι σύζυγοι εργάζονται επί συνεχούς βάσεως σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στον αιτούμενο τόπο διαμονής.
γ. Στους Μον. Αξκούς, Μον. και Εθελ. Υπαξκούς, ΔΕΑ, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ανεξάρτητα οικογενειακής καταστάσεως, οι οποίοι έχουν ιδιόκτητη ή πατρική κατοικία στον επιθυμητό τόπο διαμονής.
δ. Στις Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν την επιμέλεια τέκνων.
Ειδικότερα καθορίζονται ότι για τις φρουρές Έβρου, Νήσων Αιγαίου (πλην Κρήτης) και μονάδων προκαλύψεως η μέγιστη απόσταση διαμονής, από τη φρουρά, που υπηρετούν, είναι τα  50 χιλιόμετρα. Για τις μονάδες προκαλύψεως τα 30 χιλιόμετρα.Του μέτρου αυτού, εξαιρείται ο Δκτής κάθε Μονάδας και οι Αξκοί 2ου και 3ου Γραφείου αυτής. Για τις λοιπές φρουρές, φρουρές εσωτερικού και Κρήτης η μέγιστη απόσταση διαμονής είναι τα  80 χιλιόμετρα. Η μεταφορά των στελεχών μπορεί να γίνεται με όχημα της υπηρεσίας και
μέχρι της απόστασης μόνο των 30 χλμ από το στρατόπεδο, εφόσον πρόκειται για περισσότερα των 5 ατόμων, άλλως με μεριμνά τους. Συντονισμός κινήσεων με μέριμνα του Φρουράρχου ή των κατά τόπους Σχηματισμών.

Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι παρακάτω. Εάν κάποιος δεν έχει κάποιο έγγραφο μπορεί να επικονωνήσει μαζί μας ώστε να το στείλουμε με ΣΔΕΠ.

 • ΕΠ. ΠαΔ 4-49_2019_ΓΕΣ_Β1 (ΔΙΠΡΟ)_4γ [(Παράρτημα «Θ»)
 • Φ.440_51_12773_Σ.879_02 Ιουλ 13_Δ΄ΣΣ_ΔΙΠΡΟ_ΤΜΠ
 • Φ.440_45_27321_Σ.6096_6 Δεκ 01_ΓΕΣ_1ο ΕΓ_ΓΜΠ (ΓΔ) 

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.