ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)

150 150 Chief Editor

Aπό 1 Ιουλ 20 η συνταγογράφηση των φαρμάκων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά για τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ και έκδοση χειρόγραφων συνταγών γίνεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις (Φ.758_37_1213242_Σ.2442_07 ΙΟΥΛ 2020_ΓΕΣ_ΔΥΓ_4α) :

α. Όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

β. Για τη συνταγογράφηση των παρακάτω φαρμάκων, τα οποία δεν δύναται να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά:

(1) Εμβόλια απευαισθητοποίησης.

(2) Αντιρετροϊκά φάρμακα σε ειδικό συνταγολόγιο.

(3) Φάρμακα ΙΦΕΤ εισαγόμενα εκ του εξωτερικού που δεν κυκλοφορούν στη χώρα, για ατομική παραγγελία.

(4) Φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα αλλά δεν έχουν ενταχθεί στη θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

2. Συναφώς σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των ιατρών και των ελεγκτικών οργάνων, ότι οι φόρμες πρότυπων ιατρικών γνωματεύσεων, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, έχουν ως εξής:

α. Για τη χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως παρακάτω: https://link.armylib.gr/6c

β. Για τη χορήγηση φαρμάκων εκτός θετικής λίστας, όπως παρακάτω: https://link.armylib.gr/6d

3. Οποιαδήποτε δυσχέρεια προκύψει κατά την εφαρμογή του ΣΗΣ να αναφέρεται άμεσα, αναλόγως αρμοδιότητας, προς έγκαιρη αντιμετώπισή της, ως εξής:

α. Στο ΓΕΣ/ΔΥΓ (Μητρώο Ασφαλισμένων).

β. Στις ΔΥΒ-ΜΕΡΥΠ-IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ (Φαρμακευτικές Δαπάνες).

γ. Στους αρμόδιους εκπροσώπους της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

4. Σημειώνεται η αναγκαιότητα απαρέγκλιτης τήρησης των θεσμικών κειμένων που διέπουν την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών, σύμφωνα με τα (α) έως (γ) σχετικά, προς αποφυγή δυσχερειών που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών. Ειδικότερα, οι περιορισμοί που διέπουν τα σημεία όπου είναι δυνατή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στα στελέχη, έχουν ως ακολούθως και με απόλυτη σειρά προτεραιότητας:

α. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) και οι στρατιωτικές μονάδες που διαθέτουν ιατρείο με πιστοποιημένο ιατρό.

β. Τα τμήματα επειγόντων κρατικών νοσοκομείων για αντιμετώπιση κατάστασης απειλητικής για τη ζωή του ασφαλισμένου.

γ. Οι κρατικές ή ιδιωτικές δομές υγείας ή ιδιώτες ιατροί με τη συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας και μόνο με την προσκόμιση σχετικού παραπεμπτικού ή βεβαίωσης από ιατρό στρατιωτικής μονάδας ή ΣΝ, με την οποία βεβαιώνεται αδυναμία παροχής της απαιτούμενης περίθαλψης.

5. Διευκρινίζεται ότι:

α. Οι ως άνω περιορισμοί εφαρμόζονται και στο νομό Αττικής, αναφορικά με την περίθαλψη των στρατιωτικών σε ΣΝ έτερου Κλάδου.

β. Η συνταγογράφηση στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη οικογένειας των στρατιωτικών εξαιρείται από τους παραπάνω κανόνες, καθότι υφίσταται ελεύθερη επιλογή αυτών.

α. ΠΔ 432/1983 (ΦΕΚ Α΄162) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 340/1994
(ΦΕΚ Α΄181) και το ΠΔ 136/2014 (ΦΕΚ Α΄224)
β. ΣΔ/Ν-Δ-Α16/1984/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/4ηΜΕΟ
γ. ΠαΔ 7-7/1990/ΓΕΣ/ΔΥΓ/5ο
δ. Φ.758/33/1210220/Σ.1959/29 Μαϊ 20/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4α
ε. Φ.758/81/477803/Σ.442/02 Ιουλ 20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο (ΟΣΣ)

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.