ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ

ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ

ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ

150 150 Chief Editor

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταμορφωθεί υποδείγματα αναφορών για την στέγαση σε, αποστέγαση από ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ ή απλά για την μοριοδότηση , σύμφωνα με τον ΣΚ 300-6, καθώς και κανονισμοί – διαταγές σχετικούς με το θέμα.

Υπενθυμίζονται τα αναγραφόμενα στο έγγραφο με ταυτότητα: Φ.910/19//288501/Σ.1280/ 18 Ιουν 17/ΓΕΣ/Γ΄ΚΛΑΔΟΣ/ΔΥΔΜ , το οποίο αφορά στη μοριοδότηση των στελεχών κατά την εξέταση των αιτημάτων στέγασης σε στρατιωτικά οικήματα:

α. Τα μόρια αναμονής των κατ’ εξαίρεση στεγαζόμενων στελεχών, δε θα διατηρούνται μετά τη στέγαση τους και ο νέος υπολογισμός μορίων θα εξάγεται σύμφωνα με τια αναγραφόμενα της Προσθήκης “1/Α” του ΣΚ 300-6 (Βαθμός και οικογενειακή κατάσταση).

β.Μετά την αποστέγαση ενός στελέχους, το οποίο είχε στεγαστεί κατά προτεραιότητα, δε θα διατηρούνται τα μόρια αναμονής που είχε πριν τη στέγαση του και ο νέος υπολογισμός μορίων θα εξάγεται με βάση τα αναγραφόμενα της Προσθήκης “1/Α” του ΣΚ 300-6 [(Βαθμός και οικογενειακή κατάσταση) – αρνητικά μόρια λόγω στέγασης].

γ. Στην περίπτωση αιτήσεων, παράτασης στέγασης. διευκρινίζονται τα παρακάτω:

(1) Αν οι ως άνω αναφερόμενες αιτήσεις γίνονται από στελέχη που είναι ήδη εγκατεστημένα και έχουν λάβει παράταση στέγασης, η σειρά αποχώρησης τους καθορίζεται σαφώς από το άρθρο 17, παράγραφος 4 (α) του ΣΚ 300-6.

(2) Αν οι αιτήσεις γίνονται από στελέχη που είναι εγκατεστημένα και δεν έχουν λάβει παράταση στέγασης το παρελθόν και εφόσον αυτές είναι περισσότερες από τα διατιθέμενα κενά διαμερίσματα, θα εγκρίνεται η παράταση στα στελέχη με τα περισσότερα μόρια μεταξύ των ενδιαφερόμενων [(Βαθμός και οικογενειακή κατάσταση) – αρνητικά μόρια λόγω στέγασης], χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μόρια αναμονής. τα οποία δε διατηρούνται μετά τη στέγαση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΣΟΑ ΣΟΜΥ ΣΟΕΠΟΠ 
  ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΟΑ ΣΟΜΥ ΣΟΕΠΟΠ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΜ
 2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΟΑ ΣΟΜΥ ΣΟΕΠΟΠ 
 3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΑ ΜΕ ΝΕΑ ΔΓΗ
 4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΜ 
 5. ΣΚ 300-6 (Πηγή: http://www.army.gr/el/themata-prosopikoy/monimoi/stegasi-paratherismos-sitisi-0/soa-somy, Ημερομηνία Προσπέλασης: 12 Δεκ 19)
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.910/6/129344/ 11-04-2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών – Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ)» (Β’ 519).
 7. Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) – Πηγή:  https://www.eaas.gr/ – Ημερομηνία Προσπέλασης: 22 Φεβ 20)
 8. ΦΕΚ 1196/2023 ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
 9. ΦΕΚ 3267/2023 ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ 

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.