ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (2%) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (1%)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (2%) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (1%)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (2%) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (1%)

150 150 Chief Editor
 
Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.843_14_1241599_Σ.448_29 IAN 20_ΓΕΣ_ΔΟΙ που αφορά  στην επιστροφή των ποσών της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) και της Ειδικής Εισφοράς (1%) του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 οι οποίες επιβάλλονταν από 1 Ιαν 16 στο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του άρθρου 16 του Ν.4336/2015, παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως και, ως εκ τούτου, υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση επιστροφής τους στους δικαιούχους.
 
Η επιστροφή του συνόλου των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών, να πραγματοποιηθεί εφάπαξ στους δικαιούχους, (ε.ε. και ε.α. προσωπικό) μέσω της μισθοδοσίας μηνός Μαρ 20, όπως παρακάτω:
 
α. Το συνολικά επιστρεφόμενο ποσό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%), να συμψηφιστεί με το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς μισθοδοσίας εσωτερικού.
 
β. Το επιστρεφόμενο ποσό για την Ειδική Εισφορά (1%), να συμψηφισθεί με τα δικαιώματα των ΜΤΣ, ΤΠΔΥ και ΟΑΕΔ.
 
Επίσης έχουν μεταφορτωθεί οι σχετικοί νόμοι. 
 
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.