ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ Αριθμός Φ.415 1/202489/Σ.3682/16-6-20 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 18/24.06.2020, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών
Δικαστικών Γραμματέων
.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής πολίτες αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2020 και συγκεκριμένα οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) , οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους, διεξάγονται στην Αθήνα, κατά το από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2020 χρονικό διάστημα, σε στρατιωτικές, νοσοκομειακές και αθλητικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς, ενώ ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) από 30 Νοεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε όλη την προκήρυξη παρακάτω: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.