ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

150 150 Chief Editor

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» από 22 Μαΐου 2021 έως 18 Ιουνίου 2021, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Αξιωματικούς και Μόνιμους Υπαξιωματικούς του Δ΄ Σώματος Στρατού.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 32 ωρών που αντιστοιχούν σε 4 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση, η κατάρτιση και κατανόηση βασικών παραμέτρων που αφορούν την θέση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στην Ελληνική επικράτεια. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η κατανόηση της ιστορικής παρουσίας της μειονότητας, του διεθνούς νομικού πλαισίου της προστασίας των μειονοτήτων γενικά και του διεθνούς και εσωτερικού νομικού πλαισίου προστασίας της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ειδικότερα και ζητημάτων που αφορούν την θέση της ως μέρους του κοινωνικού συνόλου στη Θράκη και την Ελλάδα γενικότερα.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 8 θεματικές ενότητες και Αξιολόγηση.

1) Μειονότητες και Διεθνές Δίκαιο

2) Ιστορική διάσταση της παρουσίας της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη – Η Συνθήκη της Λωζάννης

3) Τα δικαιώματα της Μουσουλμανικής μειονότητας με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης και η Υλοποίησή τους: Θρησκευτική Ελευθερία και Εφαρμογή του Ισλαμικού Νόμου (Σαρία)

4) Τα δικαιώματα της Μουσουλμανικής μειονότητας με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης και η Υλοποίησή τους: Ζητήματα Εκπαίδευσης

5) Μουσουλμανική Μειονότητα και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

6) Μουσουλμανική Μειονότητα και ΟΗΕ. Μουσουλμανική Μειονότητα και ΟΑΣΕ: Το ζήτημα του Αυτοπροσδιορισμού

7) Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Αμοιβαιότητα και Μουσουλμανική Μειονότητα

8) Ο Δρόμος προς το Μέλλον: Η Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες (1995)

 Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Διαδικτυακά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Κόστος συμμετοχής

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 250,00€. Το ποσόν αυτό μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 125 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και τη δεύτερη μέχρι 31/05/2021. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. ενώ παρέχεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα σε όσα στελέχη του Δ’ Σώματος Στρατού έχουν παρακολουθήσει το «Ανώτερο Σεμινάριο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου των Ενόπλων Συρράξεων».

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Α) Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ)

Β) Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευομένων ξεπεράσει το μέγιστο αριθμό η επιλογή θα γίνει βάσει της ημερομηνίας και ακριβούς ώρας υποβολής της αίτησης.

Δ) Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβληθούν την ίδια ημερομηνία και ώρα θα γίνονται δεκτές.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 19/02/2021

Καταληκτική ημερομηνία: 09/05/2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr όπου θα επιλέγεται το πεδίο Υποβολή Αίτησης (https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=onlineadmission/registration/index).

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

 Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Βάνα Τσιμπιρίδου, τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή 10-12 πμ. στο 2531039516, ή με email στο vtsimpir@law.duth.gr

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.