Εκπαίδευση Στελεχών σε Σχολές – Κέντρα Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) Εξωτερικού – Υπόδειγμα Αναφοράς

Εκπαίδευση Στελεχών σε Σχολές – Κέντρα Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) Εξωτερικού – Υπόδειγμα Αναφοράς

Εκπαίδευση Στελεχών σε Σχολές – Κέντρα Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) Εξωτερικού – Υπόδειγμα Αναφοράς

150 150 Chief Editor

Βασική διαταγή ειναι η ΠαΔ 3-5/2018 ΠαΔ 3-5/2018/ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ περί «Εκπαίδευσης Στελεχών σε Σχο- λές – Κέντρα Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) Εξωτερικού».

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. Υποβάλλουν στη Μονάδα τους, στην καθορισμένη ημερομηνία:

(1) Αναφορά συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα : https://link.armylib.gr/7o

(2) Βεβαίωση ΔΜΣ από το πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Μονάδας – Υπηρεσίας που υπηρετεί το στέλεχος, εφόσον βρίσκεται στη Φρουρά ή σε αντίθετη περίπτωση από Στρατιωτικά Υγειονομικά κλιμάκια κατά περίπτωση (ΚΙΧΝΕ-ΣΤΕΠ). Η βεβαίωση θα είναι του έτους υποβολής των δικαιολογητικών (τελευταία έκθεση ικανότητας).

(3) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με ανωτέρω υπόδειγμα , στην οποία θα βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης παραμονής

στο στράτευμα σε περίπτωση αιτήματος λήψης εκπαιδευτικής άδειας εξωτερικού [όπως προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύ νόμο «Περί Καταστάσεως Αξιωματικών»] ή σε περίπτωση εκπαίδευσης Μον. Υπξκών ή Ανθστών για χρόνο πέραν των 6 μηνών στο εξωτερικό (άρθρο 2 του Ν.3257/04).

β. Βελτιώνουν διαρκώς τη φυσική τους κατάσταση, ανεξάρτητα αιτηθέντος σχολείο

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.