ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

150 150 Chief Editor

Tα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια σημαντική προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων επί των βασικότερων εννοιών και ορισμών του Δικαίου Ενόπλων Συρράξεων (ΔΕΣ). Μέρος αυτής της προσπάθειας, αποτελούν ενδεικτικά η εισαγωγή σεμιναρίων στο πρόγραμμα σπυδών της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και η θεσπιση σχολείου επί του Ανθρωπιστικού Δικαίου στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ).

Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας, αποτελεί  η σύνταξη και η δημοσίευση του Εγχειρίδιου Δικαίου Συγκρούσεων, το οποίο συντάχθηκε από Αξκους του Νομικού Σώματος , οι οποίοι υπηρετούν στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του NATO Rapid Deployable Corps – Greece (HQNRDC-GR) και τελεί υπό την έγκριση του ΓΕΕΘΑ. Το προαναφερόμενο εγχειρίδιο περιλαμβάνει τα βασικότερα σημεία τους ΔΕΣ, με σκοπό τη διάδοση της γνώσης και της εφαρμογής του εν λόγω κλάδου του δικαίου στις τάξεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελώντας σημαντικό οδηγό για το προσωπικό τους και ταυτόχρονα μια ξεκάθαρη έκφραση της βούλησης τους για τον σεβασμό και την τήρηση ης διεθνούς νομιμότητας.

Πλέον τούτου, στο πρόλογο του εν λόγω βιβλίου, ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ αναφέρει τη σπουδαιότητα γνώσης των ζητημάτων που αναφύονται από τον εν λόγω κλάδο για κάθε στρατιωτικό.

Πριν όμως από την σύνταξη και έκδοση του εν λόγω εγχειριδίου, σε πολλά εγχειρίδια εκστρατείας και στρατιωτικούς κανονισμούς αναγράφονται ήδη από το 1969 βασικοί ορισμοί και έννοιες οι οποίοι πηγάζουν από τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα τα οποία απαρτίζουν το ΔΕΣ (ΣΚ 109-1,1969 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσίας Χειρισμού Αιχμαλώτων Πολέμου).

Στην ενότητα αυτή του ιστότοπου θα μεταφορτώνονται εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, βιβλία κ.α.) καθώς και άρθρα σχετικά με την αλληλένδετη σχέση των διατάξεων του ΔΕΣ και του επαγγέλματος του στρατιωτικού.

Η Πρώτη παρουσίαση αποτελεί μια εισαγωγή στο ΔΕΣ και περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1ης ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗΣ:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 • ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ 
 • ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΧΗΤΗ  – ΑΜΑΧΟΥ 
 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΔΕΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΔΕΣ 
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 • ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3  – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟY

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Συνίσταται η πληκτρολόγηση CTRL+F5 για προβολή σε πλήρη οθόνη όλων των διαφανειών, καθώς και των εφέ της παρουσίασης)

Η δεύτερη παρουσίαση αποτελεί μια εισαγωγή στο χειρισμό και στις διαδικασίες λειτουργίας της υπηρεσίας Αιχμαλώτων Πολέμου καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών:

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.