ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

150 150 Chief Editor

Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.331.32/87/1370171/Σ.2185/06 Οκτ 20/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3δ, το οποίο καθορίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής αποκτηθέντων προ του έτους 2019 πτυχίων ξένων γλωσσών έως την 28 Φεβ 21.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση του εν λόγω τεθέντος χρονικού ορίου, ήτοι από την 01 Μαρ 21 θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα καθορισθέντα στην ΠαΔ 3-33/2019, αναφορικά με το χρόνο αποδοχής και αναγνώρισης των πτυχίων γλωσσομάθειας των στελεχών.

Υπενθυμίζεται ότι από την 01 Ιουν 20 και εντεύθεν η Υπηρεσία αναγνωρίζει μόνον τα πτυχία γλωσσομάθειας στελεχών τα οποία έχουν αποκτηθεί κατά το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, πλην των παρακάτω περιπτώσεων:
α. Αποφοίτων ΣΣΕ, ΣΜΥ, ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα πτυχία τους, με την παρουσίασή τους στις Σχολές Εφαρμογής.
β. Μη μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα πτυχία τους εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της ΕΔΥΕΘΑ μονιμοποίησής τους (εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο).
γ. Λοιπού στρατιωτικού προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση μονιμότητας με άλλους τρόπους, τα πτυχία του οποίου υποβάλονται εντός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης (εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο).

ΣΧΕΤ: α. ΠαΔ 3-33/2019/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3δ
β. Φ.331.32/70/1365841/Σ.1601/03 Αυγ 20/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3δ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.