ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕΚΓ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕΚΓ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕΚΓ)

150 150 Chief Editor

Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.300_20_572940_Σ.2859_30 ΙΟΥΝ 2020_ΓΕΣ_Β2_1Β, σύμφωνα με το οποίο προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις εξωτερικού την επόμενη χρονιά, να υποβάλλουν αναφορά απευθείας στο ΓΕΣ/Β2 έως την 21 Αυγ 20.

Σύμφωνα με την ΠαΔ 3-17/2014/ΓΕΕΘΑ/Β2 στελέχη που πρόκειται να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις εξωτερικού, απαιτείται να έχουν πιστοποιήσει το ανάλογο επίπεδο γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα, όπως αυτό καθορίζεται για κάθε θέση Η πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα πραγματοποιείται κατόπιν διεξαγωγής εξετάσεων στο Στρατιωτικό Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσομάθειας (ΣΕΚΓ), σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ΠαΔ 3-17/2014και αφορά το στρατιωτικό προσωπικό που πρόκειται να στελεχώσει θέσεις εξωτερικού σε Στρατηγεία, Υποστρατηγεία, Μονάδες, Οντότητες της Συμμαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων – Allied Command Operations (ΑCO), της Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού – Allied Command Transformation (ACT), του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου – International Military Staff (IMS), του Διεθνούς Επιτελείου – International Staff (IS) και του Στρατιωτικού Επιτελείου Ευρωπαϊκής Ένωσης – European Union Military Staff (EUMS).

Οι ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων στο ΣΕΚΓ θα καθοριστούν με νεότερη διαταγή, σύμφωνα με προγραμματισμό που θα καταρτιστεί από το ΣΕΚΓ (πιθανόν εντός τριμήνου, Οκτ μέχρι Δεκ 20). Διευκρινίζεται ότι, μετά τον καθορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των εξετάσεων, δεν θα δύναται να υπάρξει η οποιαδήποτε τροποποίηση.

Το ποσοστό επιτυχίας είναι 65% ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων ισχύουν για 3 χρόνια.

Η διαδικασία των εξετάσεων καθώς και το υπόδειγμα αναφοράς είναι όπως παρακάτω:

α. ΠαΔ 4-30/2012/ΓΕΕΘΑ
β. ΠαΔ 3-17/2014/ΓΕΕΘΑ/Β2
γ Φ.411/01/294483/Σ.797/06 Φεβ 18 (YA)

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.