Διαγωνισμός Μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, για τη συμπλήρωση επτά (7) κενών θέσεων Λοχαγών

Διαγωνισμός Μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, για τη συμπλήρωση επτά (7) κενών θέσεων Λοχαγών

Διαγωνισμός Μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, για τη συμπλήρωση επτά (7) κενών θέσεων Λοχαγών

150 150 Chief Editor

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει Διαγωνισμό μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, για τη συμπλήρωση επτά (7) κενών θέσεων Λοχαγών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα, εντός του διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες θα καθοριστούν με νεότερη διαταγή του
ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα σε όσους υποψήφιους κληθούν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στις Μονάδες-Υπηρεσίες που υπηρετούν, το αργότερο μέχρι 06 Οκτ 2021, αιτήσεις συμμετοχής.

Στο διαγωνισμό μετατάξεως μπορούν να λάβουν μέρος αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης ε´ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010
(Α΄167), Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που φέρουν το βαθμό του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων Kλάδων των ΕΔ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και οι οποίοι διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

α. Έχουν προαχθεί κατ΄ εκλογή.
β. Έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης ενενήντα (90) και άνω.
γ. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα που ορίζονται στην περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26).
δ. Δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα σχετικά με τη διοίκηση, εποπτεία, διαχείριση και διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης καθώς την εξεταστέα ύλη στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.