Προσωπικό – Διοικητικά (Έκδοση Ενιαίας Κάρτας Εισόδου Μελών Οικογενειών σε Στρατιωτικά Πρατήρια και ΚΑΑΥ)

Προσωπικό – Διοικητικά (Έκδοση Ενιαίας Κάρτας Εισόδου Μελών Οικογενειών σε Στρατιωτικά Πρατήρια και ΚΑΑΥ)

Προσωπικό – Διοικητικά (Έκδοση Ενιαίας Κάρτας Εισόδου Μελών Οικογενειών σε Στρατιωτικά Πρατήρια και ΚΑΑΥ)

150 150 Chief Editor

 

Σύμφωνα με το έγγραφο Φ.400/5/271254/Σ.515/21 Μαρ 17/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ (Δ3) καθορίζονται τα εξής:
α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίων Εισόδου Μελών Οικογενειών σε Στρατιωτικά Πρατήρια και ΚΑΑΥ, είναι:
(1) Πίνακας Εντύπου Απαιτούμενων Στοιχείων, θεωρημένος από Δκτή – Δκτή, ως προς την ορθότητα των στοιχείων (ΠΑ «Α»).
(2) Φωτοαντίγραφο υπηρεσιακής ταυτότητας Στελέχους ή κάρτας Μονίμου Υπαλλήλου.
(3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Μελών.
(4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Στελέχους, εκδοθέν το τελευταίο εξάμηνο.
(5) Δύο (2) φωτογραφίες για κάθε μέλος, διαστάσεων 3×3.
β. Σε περίπτωση κλοπής το στέλεχος θα πρέπει να υποβάλει πέραν των νέων δικαιολογητικών, βεβαίωση από την Αστυνομία που να
βεβαιώνεται η κλοπή.
γ. Σε περίπτωση απώλειας, εκτός από τα λοιπά συνημμένα, να γίνεται από το δικαιούχο μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει ότι η κάρτα δε βρίσκεται πλέον στην κατοχή του.
δ. Ως μέλη της οικογένειας ορίζονται:
(1) Ο/η σύζυγος
(2) Τα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας
(3) Οι γονείς και των δύο συζύγων
3. Τα παραπάνω δελτία είναι ονομαστικά, ισχύουν για πέντε (5) έτη και ανανεώνονται κατόπιν αιτήσεως του στελέχους, με την υποβολή έγκυρων δικαιολογητικών με τα στοιχεία των δικαιούχων εκ νέου συμπεριλαμβανομένου και των δελτίων που έχουν λήξει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

5. Στη περίπτωση μετάθεσης του δικαιούχου η αντίστοιχη κάρτα να διαβιβαστεί στη νέα του Μονάδα – Υπηρεσία, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ (Δ3).

Σύμφωνα με το έγγραφο Φ.705/60/781382/Σ.1682/3 Ιουλ 19/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ (Δ3)  επιτρέπεται η είσοδος στα ΚΑΑΥ των τέκνων των ε.ε. και ε.α.
στελεχών του ΣΞ, χωρίς τη φυσική παρουσία των ε.ε ή των ε.α δικαιούχων, καθ΄ όλη την παραθεριστική περίοδο, πλην των Σαββάτων και Κυριακών της περιόδου από 10 Ιουλ έως και 20 Αυγ.
2. Οι Σχηματισμοί, στην περιοχή των οποίων εδρεύουν ΚΑΑΥ, δύνανται να εξετάζουν και εγκρίνουν μεμονωμένες περιπτώσεις εισόδου επισκεπτών προηγούμενης παραγράφου, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, ανάλογα της χωρητικότητας και επισκεψιμότητας των εν λόγω υποδομών. Δείτε το σχετικό έγγραφο παρακάτω: https://link.armylib.gr/25 ( Πηγή : https://www.eaas.gr/ Ημερομηνία Προσπέλασης : 23 Φεβ 20)

Σύμφωνα με το έγγραφο Φ.440.5/7/823238/Σ.163/22 Iαν 20 /ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ (Δ3) , έχει σχεδιασθεί ηλεκτρονική εφαρμογή, για την έκδοση ενιαίων καρτών εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις για τα Μέλη Οικογενειών, με τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΓΕΣ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών και αναμένεται η πλήρης εφαρμογή της εντός του Α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Δείτε το σχετικό έγγραφο παρακάτω: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΣ (NEO) – (πηγή: https://staratalogia.blogspot.com/2020/01/blog-post_84.html – Ημερομηνία Προσπέλασης : 23 Φεβ 20)

ΠαΔ 9-24 Περί Λειτουργίας ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και Λοιπών Σχηματισμών/ (Πηγή: http://eaasimathias.blogspot.com/p/blog-page_7.html,  Ημερομηνία Προσπέλασης : 23 Φεβ 20)

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.