ΚΑΑΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΑΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΑΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

150 150 Chief Editor

1. ..Από τη φετινή χρονιά η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού σε ΚΑΑΥ των εν ενεργεία στελεχών και Μονίμων Υπαλλήλων του ΣΞ, θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΕΠ. (έγγραφο με ταυτότητα Φ. 705 /100 /789521/Σ .3388 /23 Δεκ 1 9 /ΓΕΣ/ Δ3/2) .

2. Κοινοποιήθηκαν σήμερα στις Μονάδες – Υπηρεσίες τα έγγραφα με ταυτότητα Φ.705_29_824845_Σ.517_26 ΦΕΒ 2020_ΓΕΣ_Δ3 και Φ.705_25_824771_Σ.503_25 ΦΕΒ 2020_ΓΕΣ_Δ3, τα οποία αφορούν στην συγκεκριμένη εφαρμογή. Επίσης, κοινοποιήθηκε και εγχειρίδιο χρήστη και διαχειριστή με οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής.

Η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

α.   Δημιουργία βάσης δεδομένων για την πληρέστερη παρακολούθηση του ιστορικού παραθερισμού

  β.      Άμεση ενημέρωση με τις μεταβολές  του  προσωπικού  λόγω προαγωγών, μεταθέσεων, αλλαγής οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.

γ.       Ενημέρωση  των  στελεχών για τα μόρια  παραθερισμού  που διαθέτουν.

δ.      Ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων παραθερισμού, καθώς και των προβλεπόμενων υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

ε.       Ηλεκτρονική εξαγωγή του πίνακα μοριοδότησης και κατ’ επέκταση των τελικών καταστάσεων παραθερισμού.

3. Για  τον  ορθό  υπολογισμό  των  μορίων  παραθερισμού,  απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αρχική καταχώρηση των στοιχείων που αφορούν στο ιστορικό παραθερισμού του προσωπικού, προκειμένου τα εξαχθέντα στοιχεία να είναι αξιόπιστα και να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα καταστεί άμεσα εκμεταλλεύσιμη.

4. Η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού θα γίνεται μέσω:

α.      Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΕΠ, για τις παρακάτω κατηγορίες :

 • Εν ενεργεία στελέχη.
 • Μόνιμοι Υπάλληλοι (ΜΥ) και υπάλληλοι ΣΕΙΔ.

β.      Έγγραφης Αίτησης Παραθερισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη  ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3 για τις εξής κατηγορίες.

 • Εν αποστρατεία στελέχη (μέσω ΕΑΑΣ).
 • Συνταξιούχοι ΜΥ.
 • Στρατιωτικό    προσωπικό   των     ΓΕΑ    –    ΓΕΝ, που    είναι τοποθετημένο  για  υπηρεσιακούς  λόγους  σε  Σχηματισμούς-Μονάδες-Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.
 • Επίτιμοι Α/ΓΕΕΘΑ (που προέρχονται από το  Στρατό Ξηράς), Επίτιμοι Α/ΓΕΣ και Επίτιμοι Αντγοι, που διετέλεσαν εν ενεργεία στο βαθμό του Αντγου (μέλη ΑΣΣ) οι οποίοι φέρουν τον τίτλο του Επιτίμου.
 • Αντγοι εν αποστρατεία που διατηρούν τον τίτλο  του Επιτίμου της θέσης του Υπτγου.
 • Ορφανικές οικογένειες των εκλιπόντων Αξκών.
 • Αξκοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας(ΠΔ) και μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπήρων Πολέμου Αξκών (ΠΕΑΠΑ).
 • Αξκοί της ΄Ενωσης Αναπήρων Ελλήνων Αξκών Ενόπλων Δυνάμεων(ΕΑΕΑΕΔ).
 • Απορφανισμένες οικογένειες ε.ε. Αξκών – Υπξκών – υπαλλήλων ΥΕΘΑ (θανόντες εν υπηρεσία).
 • Η διαδικασία θα υλοποιηθεί σε 2 Φάσεις, όπως παρακάτω : XΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
 • Φάση 1
 • Υποβολή αίτησης παραθερισμού ενδιαφερομένων μέσω ΕΣΕΠ, από τον αρμόδιο χειριστή (1ο ΕΓ Σχηματισμών – Σχολών, 1ο Γρ Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων, Αξκός Γραμματείας Επιτελικού Φορέα – Διεύθυνσης).
 • Έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από τους Σχηματισμούς και Συγκροτήματα που παρακολουθούν τα ΚΑΑΥ.
 • Κατανομή των οικημάτων των ΚΑΑΥ στις παραθεριστικές περιόδους από τους αρμόδιους χειριστές ανά κατηγορία δικαιούχων.
 • Εξαγωγή των δικαιούχων παραθερισμού  και  ενημέρωσή τους μέσω έγγραφης διαταγής ανά Σχηματισμό υπαγωγής των ΚΑΑΥ.
 • Φάση 2
 • Με το πέρας του παραθερισμού, καταχώριση από τους αρμόδιους χειριστές του ΕΣΕΠ των Σχηματισμών υπαγωγής των ΚΑΑΥ, των δικαιούχων που παραθέρισαν (λεπτομερή στοιχεία παραθερισμού).
 • Ενημέρωση των ατομικών καρτελών παραθερισμού του ενδιαφερόμενου προσωπικού και θεώρηση τους από τους αρμόδιους επιτελείς των Μονάδων – Υπηρεσιών

Οι ημερομηνίες των παραθεριστικών σειρών, σύμφωνα με το έγγραφο με ταυτότητα Φ.705/100/789521/Σ.3388/23 Δεκ 19/ΓΕΣ/Δ3 είναι όπως παρακατω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.