ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ VPN/ΓΕΣ).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ VPN/ΓΕΣ).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ VPN/ΓΕΣ).

150 150 Chief Editor
 1. Yπογράφηκε κατόπιν διαγωνισμού, η νέα σύμβαση του ΓΕΣ (487 ΤΔΒ) με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας WIND, για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου (δίκτυο VPN/ΓΕΣ).
 2. Tα τροποποιημένα στοιχεία της νέας σύμβασης η οποία είναι σε ισχύ από 14 Iουλ 20, έχουν όπως στον παρακάτω σύνδεσμο . Σύμβαση
 3. Τα κοινοποιημένα στοιχεία της παλιάς σύμβασης (Iανουάριος 2019) παύουν να ισχύουν.
 4. Στο εν λόγω δίκτυο, δύναται να συμμετάσχουν (εθελοντικά) οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξκοί, Ανθστές, Υπξκοί, ΕΠΟΠ, οι μαθητές παραγωγικών Σχολών, οι Μ.Υ. του ΣΞ (εν ενεργεία και συνταξιούχοι), Εθνοφύλακες και τα μέλη των οικογενειών τους (Α΄ Βαθμού συγγένειας, γονείς και τέκνα), καθώς και οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα θανόντων στελεχών.
 5. Από τη μελέτη των αναλυτικών οικονομικών στοιχείων της σύμβασης, διαπιστώνονται τα παρακάτω:
  α. Τα προγράμματα BBest Plus GES και GES Basic 2, ενδείκνυνται για χρήστες που επιθυμούν τον αυστηρό έλεγχο της μηνιαίας χρέωσης των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας τους, χωρίς όμως να επιθυμούν τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (Mobile Internet).
  β. Για χρήστες που καλούν αριθμούς κλήσεων και εκτός VPN δικτύου του ΓΕΣ και επιθυμούν την δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες Mobile Internet συμφερότερη επιλογή αποτελεί κάποιο εκ των πακέτων GES Basic 2 και GES Plus 1,2,3.
 6. Με την έναρξη ισχύος της νέας σύμβασης (14 Ιουλ 20), οι παρεχόμενες υπηρεσίες Mobile Internet των πακέτων GES Plus 1 και GES Plus 2, για τις υφιστάμενες συνδέσεις, θα προσαρμοστούν αυτόματα σε 8 GB και 4 GB αντίστοιχα.
 7. Από τη σύμβαση δεν προβλέπεται η κάλυψη απαιτήσεων ασφαλείας, όλες οι κλήσεις είναι αδιαβάθμητες και η προστασία τους καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί του απορρήτου των επικοινωνιών.
 8. Επισημαίνεται ότι κάθε σύνδεση είναι προσωπική και αφορά στον εκάστοτε χρήστη και την εταιρεία. Η συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα αποτελεί προσωπική τους επιλογή. Για την άμεση εξυπηρέτηση του συνόλου των χρηστών η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τα κατά τόπους καταστήματά της για τον τρόπο υλοποίησης του υπόψη δικτύου. Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση αιτημάτων χρηστών.
 9. Κύρια στοιχεία της Σύμβασης, καθώς και αναλυτικοί Πίνακες παρεχόμενων υπηρεσιών και χρεώσεων, έχουν παρακάτω: https://link.armylib.gr/6j
 10. Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, λοιπά στοιχεία και αναλυτικοί πίνακες χρέωσης που προβλέπονται στην υπόψη σύμβαση, θα αναρτηθούν: Στην ιστοσελίδα www.army.gr, στις ενότητες: – ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΜΟΝΙΜΟΙ/ Μέριμνα Προσωπικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΜΟΝΙΜΟΙ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/Προσφορές και στην ιστοσελίδα www.ethnofilaki.army.gr, στην ενότητα Προσφορά Κινητής Τηλεφωνίας.
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.