ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID – 19

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID – 19

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID – 19

150 150 Chief Editor
 • α. Φ.411.1/182/560122/Σ.1345/22 Απρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Β2/1
 • β. Φ.411.1/198/561588/Σ.1428/29 Απρ 20/ΓΕΣ/Β2/1
 • γ. Φ.400/138/197004/Σ. 2694 /2 Μαϊ 20/ΓΕΕΘΑ/Β 1

Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.440_52_511512_Σ.3209_04 ΜΑΙ 2020_ΓΕΣ_Β1_4γ, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Την 04 Μαϊ και μέχρι την 20 Μαϊ 20 οι σπουδαστές των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα λάβουν 15ήμερη άδεια. Οι άδειες για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό να χορηγούνται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις των Κυβερνητικών αποφάσεων και μέτρων.

β. Από την 04 Μαϊ 20 να εκτελούνται οι υλοποιήσεις των μεταθέσεων που αφορούν προσωπικό που τοποθετείται εντός της ίδιας φρουράς. Λοιπές μεταθέσεις να υλοποιηθούν από 01 Ιουν 20.

γ. Την 04 Μαϊ 20 τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (στρατιωτικά πρατήρια) και τα κουρεία/κομμωτήρια θα επαναλειτουργήσουν, τηρώντας πιστά τα μέτρα προστασίας (χρήση μάσκας, αποστάσεις, τετραγωνικά/αριθμός ατόμων κ.α.).

δ. Μέχρι και τη 10 Μαϊ 20 παραμένει σε ισχύ το καθεστώς για το ποσοστό στελέχωσης με το κατά το δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό, ως έχει καθοριστεί. Από την 11 Μαϊ 20 το ποσοστό στελέχωσης καθορίζεται στο 70%, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που θα απουσιάζει με άδεια ειδικού σκοπού.

ε. Τη 18 Μαϊ 20 θα επαναλειτουργήσουν όλα τα σχολεία (ΑΔΙΣΠΟ – ΣΠΣΞ – Σταδιοδρομικά – Εξειδίκευσης – Επιμόρφωσης – Εκπαίδευσης κ.α.). Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση, το πρόγραμμα εξετάσεων και ο τρόπος διδασκαλίας των εν λόγω Σχολών, καθώς και των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, να εκτελείται σύμφωνα με τα καθορισθέντα μέτρα υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης.

στ. Τη 18 Μαϊ 20 αίρεται το μέτρο της αναστολής των αδειών υγειονομικού προσωπικού.

ζ. Για τις πτήσεις/δρομολόγια των C-130, τις οδικές κινήσεις ΔΜ και την έξοδο των πληρωμάτων των Πολεμικών Πλοίων στους λιμένες κατάπλου, παραμένουν εν ισχύ τα καθορισθέντα και αναλόγως των εξελίξεων της απελευθέρωσης μετακίνησης θα εκδοθούν οδηγίες.

η. Οι τελετές παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων, μέχρι νεωτέρας, να εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη αντιπροσωπεία –  άγημα, χωρίς προσκεκλημένους – δεξιώσεις και η παράδοση των αναμνηστικών να γίνεται σε ανοιχτούς χώρους.

θ. Οι ορκωμοσίες των στρατευσίμων, μέχρι νεωτέρας να εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους και χωρίς προσκεκλημένους/επισκέπτες.

ι. Η άδεια ειδικού σκοπού και η ειδική άδεια για τις ευπαθείς ομάδες διατηρούνται και να χορηγούνται, όπως αυτό θα καθορίζεται από τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

ια.  Τα  καθορισθέντα  μέτρα  προστασίας  που  αφορούν  υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Στρατιωτικές Λέσχες και Γυμναστήρια παραμένουν εν ισχύ μέχρι νεωτέρας.

ιβ. Συνεχίζεται η αναστολή της συμμετοχής σε Αντιπροσωπείες/ Σχολεία Εξωτερικού (από και προς), των αδειών εξωτερικού, των πάσης φύσεως συγκεντρώσεων προσωπικού/εθιμοτυπικών εκδηλώσεων – επισκέψεων και της διάθεσης προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των ΕΔ και αναλόγως θα παρέχονται περαιτέρω οδηγίες.

ιγ.  Το      προσωπικό     των      ΕΔ     που      ευρίσκεται     σε     αποστολή (ασκήσεις/επιχειρήσεις) εκτός Ελλάδας επαναπατρίζεται τηρώντας απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που ισχύουν, από τον ΕΟΔΥ, για το προσωπικό που επαναπατρίζεται.

ιδ. Το ΓΕΣ/Δ3 να προγραμματίσει τη λειτουργία των παραθεριστικών οικημάτων για τη 15 Ιουν 20 και μετά, τηρώντας πιστά τις οδηγίες/κατευθύνσεις για τη λειτουργία των χώρων εστίασης, θερινών κινηματογράφων, παιδικών χαρών, όπως θα καθορισθεί με ΠΝΠ. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των παραθεριστικών περιόδων θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή.

ιε. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω e-mail ή αυτοματοποιημένα μέσω της σχετικής ιστοσελίδας «www.stratologia.gr».

ιστ. Στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (λεωφορεία κ.λπ.), μέγιστη πλήρωση ορίζεται στο 50% της μέγιστης χωρητικότητάς τους, με υποχρεωτική τη χρήση προστατευτικής μάσκας και με ανοιχτά παράθυρα.

ιζ. Ο μήνας Μάιος αποτελεί το μήνα της αρχικής φάσης του σχεδίου της σταδιακής αποκλιμάκωσης με κομβικές ημερομηνίες την 04, 11 και 18 Μαΐου 2020. Οι γενικές  κατευθύνσεις  τοποθετούνται  στους τομείς ασφάλειας,  μετακίνησης, απαγόρευσης συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων, λειτουργίας σχολείων, καθορισμών νέων κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και πιστής τήρησης των κανόνων υγιεινής.

ιη. Πέραν όλων των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η υγιεινή των χεριών, η αναπνευστική υγιεινή, η χρήση μάσκας στους πολυσύχναστους χώρους που προβλέπεται να φέρεται και η τήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ δύο ατόμων, είναι αυτά που θα βοηθήσουν τα μέγιστα και το προσωπικό οφείλει να συνεχίζει να τηρεί αυστηρά τις συμπεριφορές που επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι, οι τοποθετήσεις – μεταθέσεις που αποφασίστηκαν με το (α) σχετικό, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (β) όμοιο (από 1 Ιουν 20).

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.