ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

150 150 Chief Editor

– Την 12 Μαρ 20 κοινοποιήθηκε το έγγραφο με ταυτότητα Φ.440/25/505504/Σ.2162/12 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β1/4γ το οποίο αναφέρεται μεταξύ των άλλων στη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού. Συγκεκριμένα στη παράγραφο αναγράφει τα παρακάτω: Η ειδική άδεια χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής: “ Για την εξυπηρέτηση των γονέων λόγω της αναστολής λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και της απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών για τις επόμενες 13 ημέρες, καθορίζονται οι παρακάτω διευκολύνσεις:
(1) Όταν και οι δύο (2) είναι στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό των ΕΔ, θα χορηγείται 15 ήμερη άδεια ειδικού σκοπού στον έναν (1) ή και στους δύο (2) συνολικά.
(2) Όταν μόνο ο ένας (1) είναι στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό των ΕΔ θα χορηγείται 15 ήμερη άδεια ειδικού σκοπού με την προσκόμιση των κατάλληλων παραστατικών για τον έτερο γονέα, ότι δεν δύναται να λάβει αντίστοιχη άδεια.

– Την επόμενη ημέρα κοινοποιήθηκε το έγγραφο με ταυτότητα Φ.440/27/505624/Σ.2175/13 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β1/4γ , το οποίο αναγράφει ότι κατόπιν εκδόσεως του ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 “Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις” , αναφορικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 5 του ανωτέρω ΦΕΚ. Ως εκ τούτου, η παράγραφος 1ζ του έγγραφου με ταυτότητα Φ.440/25/505504/Σ.2162/12 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β1/4γ , να μη ληφθεί υπόψη. Επομένως, όπως το καταλαβαίνω εγώ ισχύουν όλα όσα αναγράφει το ΦΕΚ 55/Α. Δηλαδή:

– Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 αναφέρει ότι “η ειδική άδεια θα χορηγείται στους γονείς με τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά“. Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-3-2020 – ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020. Συγκεκριμένα στο άρθρο 38 παράγραφο 4 αναγράφονται τα παρακάτω: “4. Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι διευκολύνσεις της παρ. 4, καθώς και κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς».

– Σύμφωνα με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» (ΦΕΚ Α 85) πραγματώνεται συστηματικά, ο θεσμός της νομοθετικής κωδικοποίησης. Σύμφωνα με αυτό, οι τροποποιήσεις που επιφέρονται σε ένα νομοθέτημα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αρχικού νομοθετήματος. Ένα “Κωδικοποιημένο” νομοθέτημα ,δηλαδή είναι το πλήρες νομοθέτημα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις μεταγενέστερες διατάξεις, στο οποίο εμπεριέχονται σχόλια για τις τροποποιητικές διατάξεις που το τροποποίησαν διατηρώντας την ιστορικότητα του νομοθετήματος. 

– Επομένως, οι τροποποιήσεις στο άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, που επέφερε το ΦΕΚ 68/Α, ερμηνεύονται ως ένα με τα αναγραφόμενα ΦΕΚ 55Α. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε σε κωδικοποιημένη μορφή το ΦΕΚ 55/Α. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/praxe-nomothetikou-periekhomenou-tes-11-3-2020.html . Το άρθρο 8 έχει “ενσωματωθεί” στο αρχικό κείμενο.

– Τέλος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 956/21/3/2020 – https://link.armylib.gr/44, αποφασίστηκε η παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, καθώς και η αναστολή όλων των εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού, έως και τις 10 Απριλίου 2020, για προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι η νομοθεσία καθορίζει ξεκάθαρα πλέον, ότι η άδεια χορηγείται και σε γονείς που τα τέκνα τους δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς έως και τις 10 Απριλίου 2020 και δεν απαιτείται καμία επιπλέον διευκρινιστική διαταγή για τη χορήγηση της.

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.